Vi kan ikke leve av å selge ræl til hverandre. Vi trenger verdiskapning. Forstår politikerne det?