Meget bra med kamp mot utenlandskabler, men ACER kan vi godt leve med.

Meget bra med kamp mot utenlandskabler, men ACER kan vi godt leve med.

Det er meget bra å se engasjementet mot nye utenlandskabler. Englandskabelen og den eventuelle nye Skottlandskabelen vil helt klart føre til prisøkninger i Norge.  Med de prisforskjeller som er mellom landene vil dette være uungåelig. Dette vil igjen føre til utflagging av norsk klimavennlig industri med tap av arbeidsplasser til følge.

Positivt med det sterke engasjementet mot flere utenlandskabler.

Det er også positivt at Nei til EU, Senterpartiet og andre har begynt å engasjere seg aktivt mot utenlandskabler. Desto flere man blir i denne kampen desto sterkere står man. Og det kan være gode muligheter for at vi nå, også med Arbeiderpartiets landsmøtevedtak i ryggen, klarer å stoppe Skottlandskabelen.

Kampen mot utenlandskabler må ikke gjøres til kamp mot EUs tredje energipakke.

Men å gjøre dette til en debatt om hvorvidt Norge skal reservere seg mot de to nye forordningene som kommer som en del av EUs tredje energipakke er jeg ikke med på. Den ene om oprettelse av et byrå  for samarbeide mellem energireguleringsmyndighede (ACER)  og den andre om grenseoverskridende elektrisitsetsutveksling. 

At EU har et sterkt behov for en bedre regulering av energimarkedene i Europa er det ikke i tvil om. Og den tredje energipakken vil bidra til at dette kan lykkes på en bedre måte enn i dag. Den store misforståelsen er at dette kan føre til at det bygges fler utenlandskabler ut fra Norge. Det vil ikke føre til en millimeter mer med kabler om vi slutter oss til Acer eller ikke.

EU trenger fler utenlandskabler, men ikke fra Norge.

Først. Å få til et smidigere regelverk for transport av strøm over landegrensene i Europa er svært fornuftig. Europa har idag som mål at energiproduksjonen skal bli stadig mer fornybar gjennom satsning på sol og vindkraft. Et av problemene med denne type fornybare energi er at den ikke kan lagres. Et alternativ til lagring er da å ha god utvekslingskapasitet. En dag produseres det solenergi ett sted samtidig som det er overskyet  og stille et annet sted. Neste dag kan det være motsatt. God overføringskapasitet vil da kunne gi stabil strøm begge steder.

Og når en skal bygge noe over landegrenser er det mange konflikt som kan oppstå. Å definere disse og si at du etablerer et overordnet organ som skal bestemme løsningen når man ikke finner fram til et omforent resultat, er verken mer eller mindre sunn fornuft. Vi har internasjonale domstoler, og har alltid akseptert det. Evnen til å finne løsninger på tvers av landegrensene er ett av de store problemet i dagens verden.

ACER kan ikke pålegge oss å bygge utenlandskabler.

Så til de problemene som har vært oppe i debatten. Kan en tilslutning til Acer bety at vi blir pålagt å bygge ut kabler. Jeg kan ikke se at det står noe som helst om at noen kan pålegges å bygge ut utenlandsforbindelser. Hvor dette er hente fra forstår ikke jeg. Det er på samme måte som med gassrørledninger. Ingen kan pålegge oss å bygge dem. De må søkes om og konsesjonsbehandles.

Men selv om ACER ikke har rett til å pålegge noen å bygge utenlandskabler, er det ikke tvil om at EU har en klar målsetting om å få knyttet landene mer sammen for å få til bedre elektrisitetssutveksling. Målet er at hvert EU land i 2020 skal ha så mye kabler ut at de kan eksportere 10 prosent av energien sin. Målet for 2030 er 15 prosent. Norge har med de pågående utbyggingene allerede kapasitet ut av Norge på over 55 prosent. Og kommer Skottlandskabelen (Norconnect ) som regjeringen er for, vil kapasiteten være hele 65 prosent. I tillegg eksporterer vi opp mot 10 ganger hele den norske strømproduksjonen i form av olje- og gass til Europa.  Det vil ta 100 år før EU klarer å bygge ut så mye utenlandskapasitet som det vi har bygd ut fra Norge, så det er ikke oss som er i tankene når EU etablerer ACER. Vi har allerede rikelig med kapasitet ut av landet, helt og holdent bestemt av norske politikere fra alle Stortingsparti.

Strømprisen kan like gjerne gå ned med flere utenlandskabler på kontinentet.

ACER vil overhode ikke øke strømprisen i Norge. Flere utenlandskabler mellom land på kontinentet vil høyst sannsynlig føre til at strømprisen gå ned og ikke opp. Så EUs tredje energipakke og ACER er ingenting til å frykte. Det er tvert imot bra at vi får mer grenseoverskridende elektrisitetsutveksling  i Europa.

Nå er det er en ting som er viktig med tanke på å holde strømprisen nede. Og det er å få stoppet Skottlandskabelen. Her har landsmøtet i Arbeiderpartiet som sagt et godt vedtak, og Jonas Gahr Støre sin utdypning om hva som ligger i det,  gjør det enda klarere. Med Senterpartiet, Rødt og SV på laget mangler vi bare Krf. Kommer de med klarer vi å stoppe den. Kampen mot Acer bidrar overhode ikke til lavere priser. Kun til styrking av EØS motstanden og derigjennom svekking av norsk eksportindustri.

Stengt for kommentarer.