Venstre har gisseltatt Høyre og Frp i oljepolitikken. Ikke bare i LoVeSe, men også i Barentshavet.

At regjeringen gikk med på at vi ikke skulle konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja kommer ikke som noen overraskelse. Dette var ikke vanskelig å se i valgkampen, selv om Frp og Høyre benektet det på det sterkeste.

Prøvde ikke engang et kompromiss. De hadde gitt seg før de startet.

Arbeiderpartiet innså også at en løsning med konsekvensutredning av hele LoVeSe ikke ville gå, og satset da på et kompromiss hvor kun Lofoten ble konsekvensutredet i først omgang. Frp og Høyre gjorde ikke engang et forsøk på å lansere et kompromiss. De kjørte full pedal, vel vitende om at de hadde ikke muligheter til å få det til i møte med Krf og Venstre. Arbeiderpartiet hadde en langt mer realistisk tilnærming når en ser motstanden mot konsekvensutredning,

Så ingen overraskelse dette.

Oljearbeider! Hvorfor skal du stemme på Arbeiderpartiet?

Ga seg på ny konsesjonsrunde før forvaltningsplanen er på plass

Mer overraskelse var det at Høyre og Frp ga seg på åt 25 konsesjonsrunde skulle gjennomføres i henhold til praksis. Fra valkampen vet vi at Venstre også var helt imot å fullføre 24 runde. Her skal tildelingene skal skje til sommeren. Her fikk de ikke medhold,  og det var bra.

Men en utsettelse av 25 runde fikk de. Dette er en langt større seier for Venstre enn noen skulle trodd. For Venstre er dette første skritt i en nedbygging av norsk oljevirksomhet slik de har programfestet. Og utsettelsen kan bli langt lenger enn en skulle tro ved første øyekast.  

Konsesjonsrundene pleier vi å ha annethvert år. 24 runde (pågående runde) ble utlyst i 2017 og tildelingene er ventet å skje i 2018.

Ingen utlysing av nye konsesjonsrunder før valget i 2021

25 runde skulle ha blitt utlyst i 2019 og tildelt i 2020. Men så har Venstre fått inn i den politiske plattformen at denne tildelingen ikke skal skje før forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet. Går alt etter planen skal Klima- og miljødepartementet ferdigstille forvaltningsplanen i løpet av 2020.  Så skal den den til politisk behandling i Regjering og deretter til Storting.

Jeg har ingen tro på at det blir noen utlysning før valget i 2021. Husk at Venstre er imot nye konsesjonstildelinger og at det er Venstre med vår nye Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen som leder dette arbeidet. Det er ikke Olje- og Energidepartementet og Terje Søviknes. Når Venstre går til valg neste gang vil de fortsatt stå på nedbygging av oljevirksomheten og stopp i konsesjonstildelinger. Kan de gå ut i valgkampen og fortelle at de ikke bare har hindret utvikling i Lofoten, Vesterålen og Senja, men også i Barentshavet ved å ha hindret 25 runde å finne sted,  vil de ha en god sak å vise til overfor velgerne sine.

Venstre vil kvele norsk sokkel ogøke CO2 utslippene

Uten at forvaltningsplanen blir streng, blir det ingen 25 konsesjonsrunde.

Det verste er imidlertid den gisselsituasjonen Venstre har satt de andre i. Får ikke Elvestuen og Venstre en forvaltningsplan som de er fornøyd med, blir det heller ingen 25 konsesjonsrunde. Da kan de tvinge gjennom ting i forvaltningsplanen for å akseptere en nye konsesjonsrunde.

Så ønsker regjeringen en  25 konsesjonsrunde vil det medfør en streng forvaltningsplan. Mens om det ikke oppnås enighet om forvaltningsplan, så vil det heller ikke bli noen 25 konsesjonsrunde.

Hva betyr så dette. Jo det betyr færre arbeidsplasser og mindre aktivitet for leverandørindustrien.

Venstre ut i valgkampen finansiert av oljeavkastningen til Jens Ulltveit-Moe

Nå er rammene for ny aktivitet tilbake, nå er det regjeringen som svikter.

Oljeprisene er nå tilbake på 70 dollar fatet. I tillegg kommer at kostnadsnivået er redusert kraftig og kronekursen er fortsatt gunstig. Dette gjør at rammebetingelsene er tilbake og det på nivå med det de var i 2013. Men det hjelper ikke når vi har en regjering som struper all optimismen ved å ikke ville tildele nytt areal. TFO rundene er vel og bra, men vi kommer oss ikke videre i upløyd mark med de.

Slik vil oljeproduksjonen bli redusert med en ny Frp og Høyre regjering.