Kristin, Norskehavet

Slik vil oljeproduksjonen bli redusert med en ny Frp og Høyre regjering.

MDG har fått på pukkelen for å ville stoppe oljevirksomheten. Helt berettiget. Venstre har imidlertid sluppet alt for lett unna.  Og Frp og Høyre har på ingen måte tatt så sterk avstand fra regjeringssamarbeid med Venstre som det Arbeiderpartiet har gjort i forhold til Rødt og MDG. Frp og Høyre kommer ikke i regjering uten støtte fra Venstre. Dette betyr at Høyre og Frp vil bli satt under enormt press fra Venstre til å avvikle oljeproduksjonen.  Sist slapp de unna fordi Venstre ikke hadde de samme kravene.

Venstre vil ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde

Venstre sliter idag med at velgerne deres ikke liker at de har blitt et rent støtteparti for FRP og Listhaug.  Men det er også andre grunner. Jeg har kikket på programmet deres.

Det første jeg vil nevne er at Venstre ikke vil gjennomføre 24. konsesjonsrunde. Dette betyr i klartekst at all leting etter olje i nye lisenser skal stoppes. Da har vi begynt på en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten som er over når de feltene som det allerede er gitt konsesjon til er ferdigproduserte.

Ytterligere skatteskjerpelser i oljesektoren

Men partiet synes tydeligvis nedtrappingen går for langsomt og derfor har de slått fast at de vil:

gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen, for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren

Leterefusjonsordningen har til hensikt å bidra til at det skal bli lettere å få inn mindre aktører på norsk sokkel som på sikt kan utfordre de store. De får da refundert fra Staten det samme beløpet som oljeselskapene som allerede produserer olje- og gass,  får igjen på skatten. Å kalle dette for næringsstøtte er totalt villedende. Det er et insitament for å få opp leteaktiviteten slik at samfunnet kan finne flere lønnsomme olje- og gassfelt. Venstre vil også redusere friinntekten til oljeselskapene. Dette betyr dårligere lønnsomhet for selskapene, og vil betyr at vurdert lønnsomhet ved å sette gang en leteoperasjon vil bli lavere. Som igjen betyr mindre letevirksomhet.

Ytterligere CO2 avgift på utslipp

Men enda har de mer på programmet for liksom være helt sikker på at alt stopper opp.

På vegen mot 2030 må vi ha en høy CO2 avgift som sikrer at bare den olje- og gassen med lavest CO2 avtrykk  utvinnes på norsk sokkel.

Dette betyr i klartekst at mange felt i produksjon blir ulønnsomme lenge før planen og det kommer til å ryke masse arbeidsplasser. Det bidrar dessuten ikke til et bedre klima – overhode ikke. Den produksjonen vi kutter vil overtas av andre som ikke bryr seg om klimaavtrykket.

Vi kan nå klimamålene selv om vi produserer olje- og gass.

Venstre sier i programmet sitt at skal vi redusere temperaturstigningen til 1,5 grader,  vil det tilsi at betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende. Dette er helt feil. Det vi må er å rense CO2. Karbon fangst og lagring (CCS) er helt nødvendig for å nå dette målet. All ekspertise,  fra FNs klimapanel til IEA,  er enige om dette.

Mangler helt noe om CO2 fangst og lagring i programmet

Registrere at det står ingenting om CO2 fangst i Venstres program. Men de tenker kanskje slik at CO2 fangst og lagring ikke er nødvendig etter de har lagt ned oljevirksomheten og all industri med utslipp.  Jeg synes i alle fall det er  forbausende at et parti kaller seg miljøparti og ikke her med noe om CO2 fangst og lagring i programmet sitt.

Venstres politikk vil gjøre oss fattigere.

Avvikling av oljevirksomheten vil bety et stort inntektstap for Norge og det vil være umulig å erstatte jobbene som forsvinner med jobber av like god kvalitet på lang tid. Det er meningsløst at vi skal avvikle den mest lønnsomme og fremtidsrettede industrien vi har. Hvor mange industrier kan garantere arbeid i over 50 år. Det som vi nå har sett av arbeidsledighet skyldes manglende leting, utbygging av nye felt og vedlikehold. Når selve produksjonen rammes slik som i Venstres forslag vil det bli dramatisk.