Senterpartiet sier i det nye partiprogrammet ingenting om utmelding av EØS. Det som står nå er at de  vil vente med å melde Norge ut inntil de har alternativet til EØS klart.   Dette er det samme som EU sa kategorisk nei til da Storbritannia gikk ut av EU. EU var klinkende klar på at ingen forhandlinger om handelsavtaler kunne starte så lenge Storbritannia fortsatt var omfattet av i EU regelverket.

Oppsigelsesklausulen i EØS avtalen er slik:

«Hver avtalepart kan trekke seg fra denne avtale ved å gi minst tolv måneders skriftlig varsel til de andre avtaleparter.

Straks etter varselet om at en avtalepart akter å trekke seg fra avtalen, skal de andre avtalepartene sammenkalle en diplomatisk konferanse for å vurdere de endringer det måtte være nødvendig å gjøre i avtalen»

Senterpartiets nye linje går derfor ikke lenger på kvitte seg med avtalen for  er ikke mulig når de skal ha fremforhandlet alternativer før den sies . Norge er forpliktet til å være medlemmer i EØS og bundet av EØS regelverket i 12 måneder etter at avtalen er sagt opp og i disse 12 månedene vil ikke EU innlede forhandlinger med Norge om alternativer. Vi må gjøre som britene, vente til vi ikke lenger er bundet av EØS reglene.

Derimot vil Senterpartiet fortsatt kunne markere seg som den store EØS motstanderen. De vil  kunne fortsette med å  skape illusjoner om hva som er mulig å oppnå utenfor EØS,  og de kan fortsette å lage mest mulig støy hver gang det innføres eller fokuseres på en upopulær EØS regel. Alt dette kan de gjøre i full visshet om at deres eget alternativ trenger de ikke levere på. Fordi det er ikke mulig. Så fortsatt full uttelling for Senterpartiet for upopulære sider ved EØS motstanden, men oppsigelse av avtalen, nei. For et hykleri.

Kilde: Senterpartiet tar forbehold om EØS-utmelding – Nationen