Venstre vil kvele norsk sokkel og øke CO2 utslippene

Venstre vil kvele norsk sokkel og øke CO2 utslippene

Venstre har hatt landsmøte denne helga, og avviklet oljevirksomheten om de får det som de vil. Og skapt på 10,000 vis med arbeidsledige.

Venstre-nei til 24 konsesjonsrunde

Venstre har sagt nei til 24 konsesjonsrunde. Uten nye konsesjoner vil vi ikke ha muligheter til å ta ut de resterende ressursene på norsk sokkel verd flere tusen milliarder kroner. Og det vil bli stopp på all letevirksomhet. Det er ikke lenger nødvendig med et nei til Lofoten, Vesterålen- og Senja. Nå tar en like godt og freder alt med det samme. Og bryr seg overhode ikke om at dette vil ødelegge mange 10-talls tusen arbeidsplasser, mange folk må flytte med de konsekvensene det vil medføre. Alternativet de skisserer er «fake» arbeidsplasser som man ikke kan leve av. At det i tillegg vil øke de globale klimautslippene bryr deg seg ikke om. På samme måte som med biodrivstoffvedtaket før jul.

Et vedtak på Venstre Landsmøte betyr ikke all verden, hadde det ikke vært fordi partiet er et støtteparti for Høgre og Frp. Og det har vist seg ved flere korsveier at Venstre har klart å påvirket deres politikk. Og skulle det skje er vi ille ute. Den eneste garantien er at folk stemmer Arbeiderpartiet som ikke har låst seg verken til det ene eller andre partiet utover at vi ønsker regjeringssamarbeid med Senterpartiet.

Og nei til sykelønnsordningen

Og selvsagt. De måtte si nei til sykelønnsordningen. Den har vært under angrep før, men da vi etablerte intensjonsavtalen mellom LO, NHO og myndighetene for noen år siden om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble det enighet om at partene isteden for å se på sykelønnsordninga for å få ned sykefraværet skulle man heller etablere et samarbeid om konkrete tiltak for å få det ned. Det har virket. Så lenge vi har den største yrkesdeltakelsen i verden og er et av de landene med høyest sysselsetting vil vi automatisk måtte ha et høyrere sykefravær enn mange. Dette forstår de fleste, men ikke Venstre. Venstre er ikke noe parti for vanlige folk i dette landet.

Venstre vil være en garantist for blåblå regjering

For det andre som skjedde på Landsmøtet i helgen var at Venstre låste seg enda mer til den blåblå regjeringen enn noen gang før. I forkant av landsmøte var Grande utpå og sa at Venstre og Krf måtte bruke makten sin for å tvinge seg inn i regjeringssamarbeidet på bekostning av Frp. Spenstig av Grande, men det gikk ikke mange timer før både den ene etter den andre av prominente Venstrepersoner var ute og tok avstand fra utspillet. Hun måtte krype til korset og Venstre endte på ny opp som et støtteparti for regjeringen. Forstår ikke at Venstre folkene finner seg i dette. Av de Venstre folkene jeg kjenner har jeg for eksempel ikke hørt en eneste en si de liker Sylvia Listhaug og Per Sandbergs innvandringspolitikk, men likevel er det de som er hovedgarantisten for at de får fortsette.

Økt støtte til ny utredning av englandskabelen

Jeg er også svært glad for den økte oppslutningen mot at det legges kraftkabler til England. Og det blir spennende å se om vi klarer å få et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte om en ny vurdering av kablene. Arbeiderpartiet er allerede det partiet som ligger lengst fremme med tanke på å ikke bygge mer kabler til utlandet. Men ingenting hadde vært bedre enn om vi hadde blitt enda bedre. Denne kabelen kan bety en sterkt prisøkning for oss forbrukere i Norge og i verste fall kan økningen bety nedleggingen av norsk kraftforedlende industri. Om det i hele tatt er inntekter å hente på den overhode er også uvisst. Siden konsesjon ble gitt har vi hatt Brexit, og britiske garantier for hva betingelser den får er heftet med store usikkerheter selv om britene sier alt står uendret. De vet ikke engang selv hva fremtiden vil bringe. Så at en ny utredning er på sin plass er hevet over en hver tvil. Det som holder igjen, er selvsagt prestisje og det at de industrielle aktørene har begynt å inngå kontrakter om utbyggingen.

Alt tyder på at neste regjering blir rødgrønn

Flere meningsmålinger viser nå et solid rødgrønt flertall. Selv om Arbeiderpartiet har hatt en liten nedgang siden før nyttår så har Sp hatt et stort oppsving. SV ligger også normalt over sperregrensen. Så dette betyr regjeringsskifte. For øvrig: Jonas gjorde det svært godt i Lindmoe på Lørdag kveld.

Stengt for kommentarer.