Økte kraftforbruk vil gi høyere strømpriser.

Økte kraftforbruk vil gi høyere strømpriser.

I den vedlagte pressemeldingen hevder NVE at strømforbruket i Norge vil øke med 8 prosent  på grunn av piloten på Karmøy, elektrifisering av Utsira, utvidelse av gassanlegget til  Ormen Lang, gassferger, el-biler og datasenter. I tillegg har Statoil varslet at varmekraftverket på Mongstad skal utfases i 2020. Da er vi oppe i over 9 prosent i redusert tilgang og økt forbruk. Dette utgjør en reduksjon i tilgjengelig kraft på om lag 9,5 prosent om lag 12 Twh.

Foto: Hobi forlag

I 2016 var både produksjon og  forbruk av kraft på det høyeste nivå  noen gang. Men differansen mellom forbruk og produksjon var like vel ikke større enn den har vært lik stor fem ganger siden 1998.

Samtidig snakker en om behovet for å bli kvitt det store kraftoverskuddet ved å bygge enda flere kabler til utlandet. Hvor er dette kraftoverskuddet. Det synes jo ingen steder. Det NVE sier i denne pressemeldingen er jo stikk det motsatte.

Men viss en velger å bygge kabler med bakgrunn i et kraftoverskudd som ikke finnes så betyr dette en dramatisk reduksjon i tilgjengelig kraft i Norge Eksportkapasiteten vil øke med hele 25 Twh om vi bygger Tysklands og Englandskabelen. Da er vi omtrent i et felles europeisk strømmarked.

Tysklandskabelen har kommet for langt og kan ikke stoppes, men Englandskabelen kan det gjøres noe med. Flere ting har skjedd. Kraftoverskuddet uteblir, Brexit kan påvirke kostnadene, gassalg kan utebli når det erstattes med kabelstrøm og ikke minst prisøkningen på strøm i Norge og betydningen for industrin er ikke utredet godt nok. Vi risikerer tross alt å radere ut en  hel industri. To øre på strømprisen betyr det samme for smelteverksindustrien som om de skulle økt lønningene til de 12.000 ansatte i industrien med 50.000.

Les pressemeldingen fra Norsk Vassdrag- og Elektrisitetsvesen

 

Stengt for kommentarer.