Foslaget fra G7 landene om at alle skal betale en minimums selskapsskatt ønskes ikke like mye velkommen av alle. Heller ikke innen EU. Land som Tyskland, Frankrike og Italia ønsker minimumskatten på 15 prosent velkommene, mens det spekuleres i hva som vil skje under implementeringen i land som Irland, Luxembourg, Nederland, Kypros og Ungarn som har blitt betraktet som skatteparadiser.

Også organisasjoner som jobber mot fattigdomsutvikling har vært skeptiske. De mener at minimumsskatten er noe som først og fremst ville tjene de rike landene. Målet er å få de store selskapene som Amazon og Google til å betale skatt og ikke kunne hjemme seg i lavskatteland. Disse organisasjonene mener at selskapsskatten vil gi økte skatter til disse selskapenes hjemland,  og ikke til de fattige landene der de også har virksomhet.

Det er foretatt beregninger som viser at om forslaget gjennomføres,  vil det gi EU 500 milliarder kroner årlig i økte skatteinntekter.

 

Kilde: New G7 tax regime is worrying news for Ireland – EU Reporter