Frontex er EUs organ for bevakning av EUs yttergrenser. De har nå vært gransket av  EU revisjonen som finner mye feil.

”Frontex uppdrag vid EU:s yttre gränser är avgörande för kampen mot gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring”, säger EU-revisorn Leo Brincat, i ett uttalande. ”Men Frontex fullgör i nuläget inte sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Det här är särskilt oroande i en tid då Frontex tilldelas ytterligare ansvar.”

Meningen er at FronteX skal økes til en styrke på 10.000 personer som skal bistå EU statene i å vokte grenene. Kritikken er sterk, og de er også anklaget for menneskerettsbrudd.

Kilde: EU:s revisorer starkt kritiska: Frontex gör inte sitt jobb | Nyhetssajten Europaportalen