Norsk venstreside og deler av fagbevegelsen ser spøkelser på høylys dag når de går til kamp mot EUs energibyrå ACER.