Forløperen til Fremskrittspartiet, Anders Langes Parti (ALP), foreslo den 5. november 1975 følgende:

«Vi foreslår derfor å selge rettigheter som Statoil har blant annet i Statfjord-feltet til andre. Så vidt vi har undersøkt, er det i dag ikke noe problem å selge rettigheter for 10 milliarder kroner. Da får vi en reell inntekt fra et reellt salg som vi ikke kunne gjøres om selv om oljeprisen går nedover».

 Frp har villet selge ut våre naturressurser før

Konfrontert med at det norske fellesskapet i ettertid har tjent tusenvis av milliarder kroner på de norske olje- og gassressursene, har senere Carl I. Hagen uttalt til media at han er glad stortinget ikke stemte for forslaget. Jeg tror ikke på han.

Det er nemlig ingenting som tyder på at FRP har kommet på bedre tanker.

Dagens regjering med FRP i sentrale posisjoner er nemlig i ferd med å gjøre nettopp den tabben Carl I. Hagen foreslo i 1975; nemlig å selge ut norske naturressurser. Utsalget virker ideologisk motivert. Regjering har på ingen måte noen utredninger eller faglige analyser som sier det er klokt å selge ut naturressurser. Likevel vil de altså selge ut deler av våre viktigste nasjonale fellesverdier.

Frp og Høyre har allerede startet tilretteleggingen av utsalg av infrastruktur

FRP pg Høyre vil selge verdiene vi alle sammen eier i lag – til både norske og utenlandske private investorer, men også til selskaper eiet av andre stater, som f. eks Kina.

Noe av det regjeringen allerede er i gang med å selge ut, handler om evigvarende naturressurser som vannkraft, fisk og skog.

Andre felles verdier regjeringen legger til rette for å selge ut, er grunnleggende infrastruktur innen vei og bane, men også tjenester knyttet til sykehus, som IKT.

FRP vil også selge hele eller deler av helt – eller delvis eide verdiskapende virksomheter som Telenor, Statoil, Flytoget, Kongsberg Gruppen. Dette er alle selskap som drives meget bra og som alle har store fremtidsmuligheter.

Høyre og Frps privatiseringsplaner må stoppes

Dersom vi ikke stopper FRP og Høyre sine planer om å privatisere store deler tjenesteproduksjonen i offentlig sektor, og avlyser deres ideologisk motiverte utsalg av norske naturressurser og grunnleggende infrastruktur; vil det norske samfunnet kunne bli forandret i fremtiden.

Vårt samfunn og vår demokratiske styringsmodell bygger på stor delaktighet og vilje til politisk styring av ressursene, noe som har vært mulig på grunn av fellesskapets omfattende eierskap av så vel naturressurser som grunnleggende infrastruktur. Dersom det norske fellesskapet ikke lenger har like stor råderett over ressurser og infrastruktur, vil demokratiet og muligheten til å styre kunne bli svekket.

Det er ennå mulig å stoppe galskapen!

Det betinger at vi får en annen regjering etter valget 11. september 2017.

Les denne av Are Tomasgård: Plastioc Fantastic og symbolpolitikk er ikke bærekraftig