Når EU snakker, lytter Silicon Valley.

Når EU snakker, lytter Silicon Valley.

Christoph Schott, direktør i den internasjonale aktivistorganisasjonen Avaaz skriver i et innlegg i EU Observer i dag at det kun er EU som kan temme Facebook. Avaaz er en nettbasert organisasjon  som har som mål å bekjempe klimaendringer, fattigdom og korrupsjon. Den arbeider også for å fremme fred og konfliktløsning. 

Når EU snakker, lytter Silicon Valley. Det det er sannheten,  sier Schott. Han skriver at det ikke er tilfeldig at Zuckerberg dukker opp i Brussel for legge frem sitt syn på regulering av sosiale media. I januar ver det Google som var der i samme ærend. EU er den eneste store regulatoren som har så pass stor global innflytelse at man kan stole på dem, samt et reelt ønske om å bekjempe falsk informasjon.  EU er et marked for Facebook som er så stort at de ikke kan se bort fra dem.

Videre sier han at  EU er det eneste organet som kan få etablert regler som sikrer uavhengig faktasjekk av innhold i sosiale media og som kan sikre at alle som har blitt utsatt for falskt innhold blir informert om at innholdet er blitt gjenstand for en faktasjekk når det viser seg at innholdet er feil.

Men han sier også at dette i seg selv ikke vil være tilstrekkelig. Han vil ha regler mot hatprat, ekstremt innhold  og prat som leder til radikalisering. Han vil også blant mye annet,  ha fjernet alle falske Facebook kontoer. 

Schott er overbevist at om man skal få sivilisert bruken av Facebook og gjort sosiale media bedre er det kun EU og deres store medlemsland som kan gjøre noe med det. Han mener dette ikke vil gå ut over ytringsfriheten, kun gjøre sosiale media bedre.  

Saken jeg kommenterer er basset på et innlegg av Christoph Schott i EU observer. Innlegget kan i sin helhet leses her: EUobserver

One thought on “Når EU snakker, lytter Silicon Valley.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *