Britisk LO knallhard ut mot Brexit avtalen fordi den ikke sikrer at EUs arbeidstakerrettigheter opprettholdes etter utmeldingen. 

Britisk LO går knallhard ut mot Brexit avtalen som nå er under behandling i parlamentet. I et brev til parlamentets medlemmer forklarer LO hvorfor ikke fagbevegelsen kan støtte den endelige avtalen.

LO sier i brevet at avtalen er dårlig for arbeidere fordi at etter overgangsperioden er ute,  er det ikke noe som vil forhindre at britiske arbeidere vil havne langt bak resten av Europas arbeidere. Forslaget til politisk erklæring ser fagbevegelsen på som noe som ikke er verd papiret det er skrevet på

Det er vel og merke seg hvordan britiske arbeidere ser på EU i forhold til en del norske. Britiske arbeidere ser på EUs regler om arbeiderrettigheter som selve vernet mot å havne i bakleksa, mens i Norge fremstilles de samme reglene i noen miljøer i fagbevegelsen som undergravende for arbeiderrettighetene.

Les hele saken i labourlist:  TUC takes a stand against Theresa May’s Brexit deal in letter to MPs | LabourList