Den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas deler sine tanker om Europas fremtid.

«Hvis du til slutt spør meg, ikke som borger, men som akademisk observatør, hva min samlede vurdering er i dag, må jeg innrømme at jeg ikke ser noen oppmuntrende trender akkurat nå.»

Jürgen Habermas (født 18. juni 1929 i Düsseldorf) er en tyskfilosof og sosiolog, og representant for den såkalte Frankfurterskolen. I 1962 ble han kjent for sin fremstilling av hvordan den borgerlige offentligheten har utviklet seg og betydningen dette har hatt for demokratiet.

Jørgen Habermas slutter innlegget sitt med å si at:

  -Vi kan bare håpe at den tyske regjeringenes avvisning av Macrons foreslåtte reform, ikke har vært den siste tapte muligheten.

Det er pessimistisk mann som spår om utviklingen i Europa.  Han ser ingen oppmuntrende trender akkurat nå.

Han viser til at i sør har vi sett at den nåværende italienske regjeringen,  som til tross for lefling med standpunkt om å gå ut av Euroen i valgkampen, rett etter valget slo fast at de ville bli, fordi et resultata av å forlate euroen vil være en uholdbar stor gjeld. Men til tross for at ingen vil tørre å gå ut av Euroen,  så ser man likevel at Eurolandene i sør og nord glir stadig lenger fra hverandre.

I dette ligger et latent problem mener han. For hvis  på den ene siden samholdet mellom euroområdets økonomier svekkes,   og vi på den annen side får en styrking av høyrepopulismen , så sitter vi i en skvis hvor nødvendige sosiale og kulturelle forutsetninger for et oppegående og trygt demokrati risikerer å bli brutt ned.

Han avslutter med å si at vi ser at den europeiske integrasjonsprosessen er på en farlig nedadgående kurve. Og man sanser først punktet uten retur når det er for sent.

Les hele artikkelen her: «New» Perspectives For Europe • Social Europe