Meningsmålingene er gode for både oss og Senterpartiet

Meningsmålingen heller mer og mer i rødgrønn retning. Og ingenting er bedre. Særlig er det Senterpartiet som har fosset frem, men vi får være glad for at det er de som vinner velger fra oss  og ikke høyresiden. Arbeiderpartiet gjør det også bra, og med denne meningsmålingen er trolig femte plassen min sikret.

Arbeiderpartiet 32,6, Senterpartiet 12,8 og SV 4,1%. Til sammen 49,5

Høyre 23.1, Frp 12, Krf 5,3 og Venstre 3,5, Til sammen 43,9

Se Fri Fagbevegelses sak om målingen

Høyresiden opererer med skittpakker

Høyresiden forsøker seg nå med all slags oppkok. Det er vel ingen som tror at det var Dagbladet som «fant ut» at Jonas hadde investert 3 % i et boligutviklingsprosjekt i Oslo hvor utbygger hadde leid inn bemanninsselskaper med kontrakter hvor de ansatte kun fikk lønn når de jobbet. Dette var nok forelagt avisen av en som visste det kunne ramme arbeiderpartiet. Jonas solgte seg ut av prosjektet med samme han fikk høre om det.

Folk flest ser når useriøsiteten fra høyresiden flommer over. Vi ser ogå et høyre som så mye ønsker å være arbeiderpartiet. Vi har lenge sagt at vi ønsker å bekjempe null timers kontralter. Høyresiden har vært steilt imot. Men nå kommer de og og sier de skal lage en avvart av restriksjoner mot dette. Kun for å tilfredstille stadig flere folk i det norske samfunn som ser at  dette er riktig å gjøre. Men ordningen skal være så lite virksopm at det ikke skaper problem for velgjørerne deres etter valget.

Høyreutspillet om restriksjoner mot bemanningselskap virker ikke troverdig

Det er selvsat bra at Høyre nærmer seg oss i politikk, men det virker så vanskelig å tro på at de mener det. Målet er kun å skulle tiltrekke seg flere velgere nå til valget. De har brukt hele perioden til å si det motsatte, de har kort og godt ikke villet hatt er tegelverk som gjør det vanskeligere  å leie ut folk enn i dag.  Da tror ikke jeg det stikker så dypt i dag heller,

Venstre heldigvis under sperregrensen.

SV er også over sperregrensen denne gangen. Venstre under. Det gleder meg nesten like mye som at Arbeiderpartiet , Senterpartiet og SV har flertall sammen.

 

Sett denne: Nå går det raka vegen