Det brukes mye tid på svakheter ved EU- arbeidsretten , men nesten ingenting på store hull i vår egen

I dag kan vi lese i Fri Fagbevegelse at Spar Kjøp har skiftet arbeidsgiverforening for å få en billigere tariffavtale. Dette er fullt lov med den norske arbeidsretten og er en uting vi har slitt med så lenge jeg kan huske. Vi har ikke funnet en løsning hverken i tariffavtalene eller lovverket. Med et håndgrep kan arbeidsgiveren sette ned lønna til folk ved å skifte forening. 

Problemet er kanskje at det ikke skyldes arbeidsretten fra EU.

Problemet er kanskje at dette er noe vi ikke kan skylde EU eller EØS for. Det er utelukkende resultat av nasjonale regler.  Tusenvis er blir rammet av det. Faktum er at vi bruk mer oppmerksomhet på Holshipsaken og den type saker enn dette selv om den kun berører 3 personer eller mindre.  Er det for den en smule kan relateres relateres til EU arbeidsretten

Bli med i Facebook gruppen Ja til EØS

Her er saken i Fri Fagbevegelse:

Styreleder og eier av Spar Kjøp, Iwan Eide Knudsen, bekrefter at kjeden med sine 24 butikker har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og inn i NHO Service og Handel.

Det innebærer at de ansatte ved de 20 butikkene med tariffavtale ikke lenger vil være omfattet av landsoverenskomsten, Handel og Kontors tariffavtale med Virke.

Fra 1. april er det HKs butikk­overenskomst med NHO som skal gjelde for de ansatte i Spar Kjøp. Denne tariffavtalen har lavere minstelønnssatser enn landsoverenskomsten med Virke.

Det skiller om lag 1.500 kroner i måneden på de høyeste satsene i avtalene.

Styreleder Knudsen i Spar Kjøp avviser at lavere minstelønnssatser er grunnen til at bedriften byttet tariffavtale. Dagens ansatte i Spar Kjøp vil beholde lønna si, mens nyansatte vil gå over på satsene i NHOs avtale, opplyser han til HK-Nytt.

Fri fagbevegelse  Garantilønna er justert: HK-medlemmene får over 13.000 kroner mer i året

Skal diskutere med NHO

HK-leder Trine Lise Sundnes vil uansett forsikre seg om at de ansatte i Spar Kjøp ikke går ned i lønn, gjennom lokale avtaler. Det skal HK- les hele saken her