Disse EU landene utviste ikke diplomater fra Russland.

Svært betenkelig at så mange land støtter britenes utvisninger av diplomater fra Russland fordi den den russiske staten angivelig skal har forgiftet to personer med nervegass.

Bevisene mot Russland er ikke troverdige

Bevisene er ikke på noen måte dokumentert på en troverdig måte. Påstandene som fremsettes  minner om de som ble fremsatt da det ble hevdet at Irak hadde store lager av masseødeleggelsesvåpen som ville bli brukt mot vesten. Disse påstand ble lagt til grunn da statsminister Tony Blair fikk britene med på å invadere Irak sammen med amerikanerne. Dette til tross for all objektiv etterretning viste at det var bløff. Noe som også har vist seg å være sant i ettertid. Bløffen førte til en av de største ulykkene vi har hatt i verden om man legger den til grunn for all uroen som vi har sett i området senere.

Jeremy Corbyn og 9 EU land er ikke overbevist om at Russland står bak.

Labour leder Jeremy Corbyn synses heller ikke det er nok overbevisende dokumentasjon til å hevdet at det er den russiske staten som  står bak forgiftningene. Han viser og til oppstarten av Irak krigen, og til  forholdet mellom britisk etteretning og masseødeleggelsesvåpen den gang.

Heller ikke EU har reagert unisont. Portugal, Østerike, Bulgaria, Kypros, Malta, Slovakia, Slovenia, Hellas og Luxembourg har valgt å ikke  støtte opp under aksjonen. Dette viser at EU ikke er noen blokk som dirigerer medlemslandene i detalj. Det er stor selvstendighet.

Saken virker lite overbevisende

Norge er imidlertid på plass,  og utviser pliktmessig russiske diplomater fra Norge.

Jeg liker ikke saken. Før man setter igang slike store aksjoner som setter verdensfreden i fare,  må der kunne kreves et minimum av bevis. Ikke slik at vi er helt avhengig av å stole på uttalelser som ikke er mulig å etterprøve. Saken om nervegassen virker også lite troverdig. I alle fall at det er president Putin personlig som står bak.

Jeg forstår heller ikke norske myndigheter som kaster seg på mens den britiske opposisjonslederen Jeremy Corbyn som sitter mye tettere på  britisk etterretning enn vår utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, sier at det er ikke nok dokumentasjon til å konkludere om at det er russerne som står bak.

Jeg synes det er viktig at vi snart begynner å snu utviklingen. Et mer og mer anstrengt forhold til Russland er vi ikke tjent med. Den kalde krigen var ikke bra. Men den var basert på ideologiske ulikheter. Dagens motsetninger er utelukkende bassert på maktkamp. Det kan for bli enda verre.