Fem punkter fra Frp som garanterer lønnsreduksjoner. En lønn på 77 kroner timen er ikke mye å leve av.

Vi har sørget for større fleksibilitet i arbeidslivet gjennom endringen av arbeidsmiljøloven, men vi trenger enda mer, særlig for små bedrifter, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), til Dagbladet.

FrP gir seg ikke før LO ligger med brukket rygg

Jeg har sagt det mange ganger, de kommer ikke til å gi seg før fagbevegelsen ligger med brukket rygg. Heldigvis er det ikke lenger mer enn 8 prosent av LOs medlemmer som stemmer på Frp. Det er bra,  og ned fra de 22 prosentene som de hadde blant LO medlemmene for 12 års siden.

I intervjiuet med Dagbladet sier Wiborg mye av det samme som står i programmet deres, men som jeg tror de færreste har lest. Det vil i alle fall være ødeleggende for lønnsnivået til folk i Norge.

Les denne: En stemme på Frp, en bønn om å bli lavlønnet

Wiborg lister opp flere punkter som er viktige for Frp. Jeg kommentere fem av dem :

Trygdeytelser må renskes opp i.

Man skal aldri få mer i trygdeytelser enn hvis man er i jobb. Tidligere var det eksempler på at uføretrygdede med barnetillegg for mange barn ville tape på å gå tilbake i jobb. Det fikk vi ryddet opp i. Men vi må gå gjennom alle ytelsene, se om det fortsatt er kombinasjoner av ytelser som gjør at det ikke lønner seg å jobbe, og «renske opp». Vi ser for eksempel at innvandrere er sterkt overrepresentert når det gjelder sosialhjelp. Dette er ett av områdene som bør endres for å styrke arbeidslinja, sier Wiborg.

Her sier han at innvandrere er sterkt overrepresentert når det gjelder sosialhjelpsmottakere. Det er riktig ,  og vi bør jobbe for å få innvandrerne inn i arbeidslivet. Men å redusere sosialhjelpen for alle fordi en gruppe har problem med å komme seg i arbeid er helt uholdbart.

Lokale forhandlinger skal erstatte sentrale

Veldig mye av arbeidslivet vårt er bygd rundt de store bedriftene. Men flertallet av norske arbeidstakere jobber i små og mellomstore bedrifter, som en rørleggerbedrift med tre ansatte. De må ha et lovverk tilpasset deres behov. Avgjørelser bør kunne tas på den enkelte bedrift, av arbeidsgivere og arbeidstakere. Ute på den enkelte bedrift snakker man seg til gode ordninger.

Jeg vil redusere makta til Youngstorget, og flytte makt til de lokale tillitsvalgte ute på bedriftene. Vi på Stortinget skal sørge for strenge yttergrenser, slik at ingen skal jobbe seg i hjel. Men de ansatte og bedriften bør kunne avtale arbeidstidsordninger for eksempel som passer for dem. Vi har allerede gjort en viktig endring om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, men må gå videre denne veien slik at man kan avgjøre mer på den enkelte arbeidsplass, sier Wiborg.

Dette hadde blitt en rasering av lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer. Når bedrifter som konkurrere om oppdrag skal stå fritt til å avtale betingelsene i den enkelte bedrift,  vil dette føre til at man får en spiral nedover. Det å redusere makta til de sentrale ledd kommer det ikke noe godt ut av. Jobber man i et boreselskap eller forpleiningsselskap på sokkelen, for å ta to bransjer jeg kjenner godt, ville det blitt et ras nedover om forhandlingene skulle måtte tas lokalt i tilknytting til et kontraktsskifte Og når han presterer å si «at ute på den enkelte bedrift snakker man seg til gode ordninger» er det bare å si, denne mannen bløffer eller aner ikke hva han snakker om. I dag er systemer slik at  de fleste steder kan man gjerne snakke, men blir man ikke enig så bestemmer arbeidsgiveren.  Da med unntak av de få plassene man har «gå sake» rett.

De ønsker ikke at fagforeningene skal kunne gå til retten om de observerer Sosial Dumping

En fagforening skal ikke kunne gå til søksmål på dine vegne hvis du ikke selv ønsker. Det er heller ikke alle arbeidsplasser som har en velfungerende fagforening. Det er Arbeidstilsynet man skal varsle til. Og vi må sørge for at Arbeidstilsynet har ressurser til flere kontroller, sier Wiborg.

Han argumentere mot den kollektive søksmålsretten som FrP allerede har fjernet. Dette er for å gjøre det lettere for utlendinger som ønsker å drive sosial dumping. Jeg mener at dersom klubben på en arbeidplass observerer en litauer som går til lusavilkår, men der han selv har akseptert det fordi det viktigst er å ha en jobb, så er det helt på sin plass at fagforeningen har søksmålsrett i saken. Dersom han skal få gå slik, er det ødeleggende for alle andre. Frp er imot allmenngjøring og de er imot kollektiv søksmålsrett.

Nasjonal minstelønn skal være gulvet. I Tyskland er den 77 kroner.

Som en del av kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet vil Frp og Venstre innføre en nasjonal minstelønn. Det skal ikke være til erstatning for lønnsdannelsen i Norge, men fungere som «en gulvplanke», ifølge Wiborg. Forslaget ble nedstemt i forrige periode, men Wiborg sier Frp spille saken inn i forhandlingene om denne periodens plattform. 

Frp og Venstre vil innføre en minstelønn som et gulv. De vil gjøre alt mer fleksibelt, men garantere at lavere enn en lovbestemt minstelønn vil man aldri komme. I noen land har de måtte gjort dette fordi fagbevegelsen har mistet kontrollen over lønningene. Men i alle de nordiske land der vi fortsatt har kontroll, er vi innbitte motstandere av nasjonal minstelønn. I et land som Tyskland som har omtrent samme lønnsnivået som oss i snitt, har de vært nødt til å gjøre det. Men 77 kroner timen er ikke mye å leve av. Og dette nye gulvet er noe arbeidsgiverne prøver å argumentere med som om det er det som skal være normen. Det skapes et press nedover.

LO støtter ikke LOs ønske om forbud mot vikarbransjen innen enkelte sektorer.

I LO ønsker sterke krefter/LO å forby vikarbyråer i enkelte bransjer, so m bygg og anlegg. Det vil ikke de blå. Et forslag om skjerping av regelverket rundt innleie av arbeidskraft er til høring. Men ifølge Wiborg har vikarbyråene en viktig plass i norsk moderne arbeidsliv.

Ingen i LO har sagt vi ikke skal ha vikarbyråer. Det har vi alltid hatt. Men LO vil ha en stopp for å gjenvinne kontrollen i noen bransjer. Vi må få laget er regelverk som slår fast at der det er mulig med faste fulltidsjobber, ja og da er det det vi skal ha. Ikke arbeid på 0 timers kontrakter uten sikkerhet for jobben.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at arbeidsfolk vil ha et slikt system. Vi har 3 prosent muslimer i Norge. Kan ikke skjønne at frykten for muslimer skal være så stor at arbeidere vil sette arbeidslivet i spill bare på grunn av FrPs innvandringspolitikk.

Les denne fra Dagbladet:  Frp og arbeidsliv – Frps åtte punkter for det nye arbeidslivet. Vil krympe makta til LO – Dagbladet

Les denne: Frp tar AFP og sykelønnsløftene fra Høyre og Krf betviles. Venstre kutter i begge, og Frp tar «bare» AFP-en. en