Har EU rett til å ilegge Google bøter ?

Har EU rett til å ilegge Google bøter ?

EU-domstolen skal  nå avgjøre om EU hadde rett til å gi Google en bot på 25 milliarder kroner i 2017 for å misbruke sin dominerende rolle som søkemotor når de solgte sine egne produkter  i konkurranse med andre aktører. Så langt har Google måtte betale over 80 milliarder kroner i bøter til EU for misbruk av makt.

Taper EU denne saken vil det være en svekkelse av mulighetene de har til å gripe inn overfor teknologigiganter som misbruker makt. Et tap vil tvinge EU til å trappe ned antitrust arbeidet,  og gjøre det nødvendig å utvikle et bedre lovverk slik at de får på plass de nødvendige virkemidlene.  Dette vil ta lang tid.

Arbeidet til EU på dette området er svært viktig. De multinasjonale selskapene vokser seg større og større. Nasjonalstatene har liten mulighet for styring med dem. Derfor er det viktig at EU kan gjenvinne noen av de mulighetene som har gått tapt på grunn av globaliseringen.

Saken jeg kommenetere er hentet fra POLITICO og kan leses i sin helhet her: POLITICO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *