Hvor lenge skal vi akseptere at folketrygdfondet plasserer pengene vår i Skatteparadiser.

Vi har fått avdekket at over 1000 nordmenn har plassert penger i skatteparadiser. Dette er ingen stor hemmelighet. Vi vet at skip og plattformer på sokkelen i stor grad er registrert i skatteparadiser, og de som jobber der er ansatt i firma registrert slike steder. Og dette gjelder stort sett for rederier over hele verden.

Vi har også opprettet vårt eget skatteparadis.

For å møte konkurransen har vi opprettet vårt eget skatteparadis – NIS (Norsk internasjonalt skipsregister) Dette vart etablert i 1988 for å møte konkurransen fra skatteparadiser. Dette var tydligvis ikke nok, og i dag er det i praksis slik at norske redere slipper å betale skatt på rederivirksomhet uansett hvor de er registrert.

Å benytte seg av skatteparadiser er sosial dumping, og det er ikke bare skatt som spares, det spares også på krav til stadarder og krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor sjøfolk kan dø i arbeidsulykker ved kaien i Stavanger og norsk politi ikke har lov til å gå ombord for å granske.

ITF (Internasjonal Transportarbeider Føderasjon) har holdt på med sin kampanje mot registrering av skip i skatteparadis siden 1948. Den såkalt FOC (flag of convenience) Til neste år feirer kampanjen 70 år.

Kampanjen har to formål:

En politisk kampanje som har som mål å få bort systemet med bekvemmelighetsflagg ved at at det oppnås en global anerkjennelse av at skip hører hjemme i det i landet hvor sjøfolkene, eieren eller de som drifter skipet er.

En faglig kampanje som sikrer at de som jobber ombord på skipene ikke skal bli utnyttet av sin arbeidsgiver.

Får vi ikke inn skatter forvitrer velferdstaten.

Det er svært viktig at vi får søkelyset på dette. For en ting er helt sikkert. Skal alle som tjener penger kunne gjemme unna pengene i skatteparadiser så vil hele velferdstankegangen vår forvitre. Det som har skjedd i skipsfarten ser vi nå i mer og mer også i industrien. Man konkurrerer med skatteparadiser. I den konkurransen senker nasjonene skatten sin for å være konkurransedyktig. I Norge er selskapsskatten senket fra 28 til 24 prosent bare på noen år. Både Arbeiderpartiet og regjeringen har vært enig om dette. Fordi alternativet er å se industri flytte ut til land med bedre skattebetingelser. Det er det som har skjedd i skipsfarten,  og idag står vi igjen i  med redere som ikke betaler inn til fellesskapet.

Det samme vil skje innen industrien og på andre områder der man er utsatt for konkurranse fra utlandet. Det er på høy tid at vi får regler som setter skattegulv på tvers av landegrensene. Og det er derfor viktig at EU engasjere seg. Hva Norge gjør hjelper lite, men EU kan reelt bidra til at vi får slike regler.

Det er mange land som er omtalt som skatteparadiser. NOU 2009: 19, lister opp mange land som defineres som skatteparadiser. Jeg nevner her noen som Isle of man, Singapore, Bahamas, Luxembourg.

Jeg registrerer også at min partileder Jonas Gahr Støre har vært ute og sagt vi ikke aksepterer at Røkke registrerer det siste skipet sitt i et skatteparadis. Dette er meget bra.

Folketrygdfondet med store plasseringer i skatteparadiser.

Men det er ikke bare Røkke. Vi kan starte med Folketrygdfondet som har plassert pengene et selskap som jeg anser som en verstingen – Subsea7. Folketrygdfondet er nest største eier med en eierandel på 9 prosent og flere milliarder investert. .

Selskapet er registrert i Luxembourg (Skatteparadis). Arbeiderne ansettes fra Singapore (skatteparadis) selv om de bor i Haugesund. Skipene er registrert blant annet under Isle of man flagg (skatteparadis) og under Bahamasflagg (skatteparadis)

Dette må regjeringen akseptere. Folketrygden vår skal ikke plasseres i skatteparadiser. Hele kampanjen mot bruk av skatteparadiser blir hyklerisk når slikt ses gjennom fingrene med.

Les denne fra Klassekampen:  Theresa May freder skatteparadisene

Les denne fra NRK:  Herbjørn Hansson liker skatteparadiser og her tordner han mot Aftenposens avsløringer.