Der forsvant 20.000 av pensjonen din. Venstre er ikke sanne. De gjør alt de kan for å straffe fagbevegelsen.  

Venstre har ertet på seg LO fordi de vil ta 20.000 fra alle med AFP står det i VG. Selvsagt må LO reagere på dette. Det er et nytt angrep på fagorganisasjonen og fagorganiserte. Det er ikke det første fra det holdet.

Les også denne: AFP og sykelønnsløftene fra Høyre og Krf betviles. Venstre kutter i begge, og Frp tar «bare» AFP-en.

AFP ble gradvis forhandlet frem i årene fra 1988. Først var det en motytelse fordi fagbevegelsene gikk med på et svært moderat oppgjør i 1988, og at en aksepterte at det ble gjennomført en lønnslov som forhindret at det bli gitt noen som helst lønnstillegg utover en krone per time som LO hadde forhandlet seg frem til sentralt.

AFP var første ledd i LO sitt krav om at alle skulle ha en pensjonsalder på 60 år. Dette kravet var aldri knyttet opp mot bare «sliteren». Det var et svar på at svært mange i realiteten gikk av lenge før pensjonsalderen, men måtte bruke ulike andre sosiale ordninger for å opprettholde en inntekt. En ble på en måte nødt til å «snylte» på systemet i mangel av en tilpasset ordning. Dette ble oppfattet som lite verdig og AFP skulle være løsningen på det. Og det ble den.

Så har aldersgrensen i AFP vert justert nedover i de årlige forhandlingene, helt til den nådde 62 år. Dette betyr at den er betalt gjennom oppgjørene i form av lavere lønnstillegg, og Staten her vært med og gitt sitt for å unngå for høy lønnsvekst i samfunnet.

Når nå Venstre vil kutte Statens bidrag, er dette totalt ødeleggende for tilliten til Staten. Staten som aktør i lønnsoppgjørene mister helt troverdighet dersom den skal gjøre som Venstre vil, bryte avtalen og ta tilbake Statens bidrag.

Vi får se hva som skjer og protestere så godt vi kan. Vil de ødlegge AFP må dette møtes med motstand.

Ja, og selvsagt vil de halvere fagforeningsfradraget. Fagforeningene skal til pers.

Se sak i VG: Venstre irriterer LO: Vil ta 20.000 kroner fra alle med AFP