Snart er det skatteparadiser og velferdshelveter alt sammen. Staten bør kutte investeringer i selskap som benytter skatteparadiser.

Danske skatteregler er så besværlige, at pensjonskasser må ty til skatteparadiser, sier den danske skatteministeren. Han vil derfor fjerne regler og senke skatten.

Les politikkens artikkel om dette:  Skatteministeren om PFA’s brug af skattelyland: »Det er jeg ked af, men PFA har en pointe« – politiken.dk

Det er nettopp dette som er problemet. Skatteparadisene tvinger «ikke skatteparadiser» til å gjennomføre tiltak slik at snart er vi skatteparadiser alle sammen. Samtidig blir vi til velferdshelveter fordi vi ikke har penger til å betale for fellesskapet lenger.

I denne artikkelen kommer det klart fram at de danske pensonspengene også er plassert i skatteparadiser, slik det også gjøres fra norsk side.

Folketrygdfondet har etiske retningslinjer i forhold til hvor de skal plassere pengene sine. De burde også hatt et punkt som sa at pensjonspengene vår ikke skal plasseres i virksomheter som benytter seg av skatteparadiser. For det er ikke så mye som vil være så undergravende for velferdssamfunnet som at vi ikke får inn skatter. Da blir det enorme formuer som folk som Bill Gates og andre,  kan sitte å dele ut til velferdsformål. Men dette kan ikke finansiere velferdsstaten.

Les også denne: Hvor lenge skal vi akseptere at folketrygdfondet plasserer pengene vår i Skatteparadiser.