14. april 2024

Hei!

 

Det har vært noen uker jeg ikke har sendt ut nyhetsbrevet. Dette skyldes ferieavvikling. Flere av sakene som er lagt ut siden sist, er mye lest. En artikkelen som har blitt mye diskutert på Facebook er "Slik jobber FrP for å få erstattet nordmenn med utlendinger". Her har jeg har gått gjennom hva FrP har stått for helt siden Norsk internasjonalt skipsregister, kom i 1987, og innføringen av allmenngjøringsloven, som de fortsatt ikke vil forsvare.

---
---
Hvilket parti vil kjempe mot sosial dumping, sikre like konkurransevilkår og sørge for at norske sjøfolk kan leve av havet?
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Leif Sande | +47 901 10 701 | Personvern »