Nedtappa vatn

Stor krafteksport, men kraftselskapene lar fyllingsgraden i magasinene være lavere enn normalt.