14. april 2024

Når de som skrek om pensjonsranerne selv er blitt ranere

Når de som skrek om pensjonsranerne selv er blitt ranere

Jeg gir et grundig svar på hvorfor dagens pensjonsoppgjør er Frp og Høyre sitt ansvar.

Les mer

Anders Lange

Naturressurser vårt viktigste eie. Stopp salget av Norge.

Noe av det regjeringen allerede er i gang med å selge ut, handler om evigvarende naturressurser som vannkraft, fisk og skog.

Les mer

 

Bør vi sikre oss mer politisk innflytelse innenfor

EØS-avtalens rammer

EØS avtalen regulerer vårt forhold til Europa like permanent som Tyskland regulerer sitt forhold til Europa gjennom fullt medlemskap.

Les mer

Svært godt initiativ frem til Arbeiderpartiet får lovfestet et forbud mot 0-timerskontrakter

 

Offentlig sektor bidrar med innovative løsninger

for avfallshåndtering

Kommunene i Bergensområdet har gått foran og utviklet bossnettet, noe som har gitt Bergen by et fremtidsrettet innsamlingssystem for avfall.

Les mer

Pensjonistene sviktes av Høyre og Frp - nok en gang

Regjeringen hevder de har kompensert underreguleringen med skattekutt. Det stemmer overhode ikke. Skattekuttene er også mindre enn for lønnsmottakerne.

Les mer

Leif Sande | +47 901 10 701 | Personvern »