Offentlig sektor bidrar med innovative løsninger for avfallshåndtering

Offentlig sektor bidrar med innovative løsninger for avfallshåndtering

Avfallsbransjen har utviklet, levert og tatt i bruk tjenester og utstyr tilpasset lokale ønsker og behov. Innovasjon forutsetter evne og mot til å prøve ut nye løsninger, i tillegg til kraft og vilje til å legge til rette gjennom robuste rammebetingelser. Norske aktører har i mange tiår gått foran og bidratt til avfallsfaglig innovasjon, og offentlig sektor har bidratt betydelig. Bossnettet i Bergen er et godt eksempel som illustrerer dette poenget!

Avfallshåndtering er en samfunnstjeneste som må fungere hver eneste dag

Riktig avfallshåndtering er viktig for at ressursene i avfallet skal utnyttes på en god måte, og er helt vesentlig for at vi skal oppnå den sirkulære økonomien som det nå er bred politisk enighet om at er vårt felles mål. Innsamling av avfall er en samfunnstjeneste som må fungere hver eneste dag, og bare noen dagers uregelmessighet skaper ulemper for innbyggere, kommune og vårt felles miljø. Mediene har minnet oss på det gjennom deres måte å dekke høsten og vinterens hendelser i Oslo.

I følge SSB er tilsammen ca. 8 000 mennesker sysselsatt innen offentlig og private avfallsvirksomheter i Norge i dag, og disse virksomhetene har en samlet omsetning på ca. 22 milliarder kroner pr. år. Det er altså veldig mange mennesker som lever av avfallshåndtering her i landet, og det genereres betydelige mengder avfall som må håndteres klima-, miljø- og ressursvennlig.

Stadig flere kommuner velger å etablere moderne innsamlingsløsninger

Avfallsbransjen har bidratt til innovasjon som har brakt samfunnet vårt i retning av en mer sirkulær økonomi med økt klima- og miljøprestasjon. Disse innovasjonsprosessene har foregått fordi det har vært en positiv dynamikk mellom engasjerte og utviklingsorienterte bransjefolk. I tillegg kreves eiere og beslutningstakere som tør og vil satse på nye konsepter.

Stadig flere kommuner velger å etablere moderne innsamlingsløsninger som avfallssug for å effektivisere arealutnyttelsen og oppnå gode lokale kvaliteter i nye utbyggingsområder og i eksisterende byrom. I Bergen har bossnettet blitt etablert takket være de framsynte og modige eierkommunene til Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR).

I Bergen tar det interkommunale BIR seg av innsamlingen av boss

Bossnettet er et nedgravd rørsystem (avfallssug) som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Avfallet suges til en terminal og inn i store containere. Terminalene bygges i utkanten av sentrum. Derfra hentes fulle containerne og kjøres til ulike anlegg, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren. Bossnettet gjør at avfall kan samles inn og transporteres på en mer brukervennlig, hygienisk, estetisk, miljøvennlig og brannsikker måte enn tradisjonell avfallsinnsamling. Kommunene i Bergensområdet har valgt å tildele BIR langsiktige avtaler om innsamling av avfall, noe som sikrer bossnettet nødvendig og tilstrekkelig økonomi og forutsigbarhet.

Arbeidsoppgavene tilknyttet oppsamling og innsamling av avfall i Bergen er ikke blitt borte, men oppgavene har endret karakter fra fysisk tungt kroppsarbeid til oppgaver som innebærer overvåking, drift, utvikling, vedlikehold og styring av automatiserte prosesser og avansert utstyr. Bossnettet tar ofte imot delegasjoner av fagpersoner og beslutningstakere fra inn- og utland som ønsker å se og lære, noe som bekrefter at BIR har lykkes med utvikling av et fremtidsrettet system for avfallshåndtering. Bossnettet kan også brukes av næringsdrivende, på en konkurransenøytral måte. Konkurransen mellom private aktører fortsetter selv om kundene bruker nettet.

I bergensområdet har kommunene vist seg å tenke fremtidsrettete

Avfallsbransjen er en fremtidsrettet bransje som evner å utvikle og implementere nye og innovative løsninger, og de offentlige aktørene har hatt en betydelig rolle i denne utviklingen. Kommunene i Bergensområdet har gått foran og utviklet bossnettet, noe som har gitt Bergen by et fremtidsrettet innsamlingssystem for avfall. Slike innovative løft er til syvende og sist nyttige for både innbyggerne, avfallsbransjen og vårt felles miljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *