EU- sjåfører søker ly i Norge for å unngå EU regelverket.

Det er skadelig at ikke vi klarer å håndheve EUs regler når det gjelder bestemmelser som angår utenlandske sjåfører som kjører i Norge. EUs regelverk er laget både for å trygge arbeidsmiljøet for sjåførene, men også for å hindre sosial dumping.

Ukehvilen skal tas på innkvarteringssted og ikke i bilen,

En EU-dom som ble avsagt like før nyttår gjorde det klart at det det er ulovlig å ta den lovpålagte 45-timers ukehvilen i førerhytta. Det skal skje på kvalifisert innlosjeringssted. Nå varsles det bøtelegging av lastebilsjåfører og transportselskap over hele Europa – eksemplene renner inn fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Belgia. Men foreløpig ikke i Norge.

Les dette: Sjåfører reiser til Norge for å ta ukehvilen

Direktør Geir A. Moe i Norsk Lastebileierforening Geir A Mo sier til AT.no at:

Vi verken forstår eller aksepterer holdningen til norske myndigheter i dette spørsmålet. Hvis alle våre naboland både kontrollerer og sanksjonerer brudd på reglene, hvorfor kan ikke vi få det til her ?  Fra før lar vi være å sanksjonere Adblue-juks. Det er lett å snike seg unna bøter, gebyrer og bompenger. Over 70 % av kontrollerte utenlandske transportører jukser med minstelønn. Slik kunne vi fortsatt. Myndighetene risikerer å skape en fristat for regelbrudd der vi tiltrekker oss de mest useriøse aktørene. Dette er stikk i strid med alle politiske løfter fra både posisjon og opposisjon!

Svakere regler for å redusere kabotasjekjøring.

Tidligere har jeg skrevet om at vi i Norge har dårligere regler for kabotasjekjøring enn det vi skulle hatt etter EØS regelverket. Mens EØS reglene sier at sjåførene enten kan ha flere lossesteder og ett lastested, eller flere lastesteder og ett lossested på samme oppdrag, så sier de norske reglene at man kan ha både mange lastesteder og mange losseseteder på et oppdrag (en tur). Dette blir mer kabotasjekjøring av.

Les også denne: Kabotasje er noe dritt. Norske sjåfører mister jobben. Hvorfor bruker vi ikke handlingsrommet slik danskene har gjort.

Myndigheten ønsker at transport over landegrensene skal være mer liberalt enn det EU vil.

Les også denne: Europeiske-sjåfører mot mer kabotasje

For meg er dette en nok et bevis på at myndighetene prøver å sno seg rund et strengere EØS regelverk, og aksepterer mer liberal holdning til kabotasjekjøring enn EU. Kabetasjekjøring er utfordrende. Og det er viktig at vi gjør dette så seriøst som mulig i et Europa der transport kan krysse landegrensene uten store restriksjoner. Desto viktige er det at Norge håndhever de reglene vi har for å unngå skadevirkninger av den grensekryssende transporten.

Hvor er du Solvik-Olsen?