Kabotasje er noe dritt. Norske sjåfører mister jobben. Hvorfor bruker vi ikke handlingsrommet slik danskene har gjort.

Danmark har tolket EUs kabotasjeregler på en annen måte enn vi. De har på den måten fått begrenset  omfanget av oppdrag som utenlandske sjåfører kan utføre i Danmark mer enn oss. I forrige uke støttet Generaladvokaten i EU-domstolen den danske tolkningen av EU-regelverket.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Indirekte dreier det seg om sjåførenes arbeidsvilkår, lønn og hviletid, og at de vesteuropeiske landene ser at stadig flere godsoppdrag går til utenlandske sjåfører.

Kabotasje, forstått på ulike måter

EU regelverket sier at en utenlandsk transportør som kommer til Norge med en last kan ta tre nasjonale norske oppdrag etter at lastene han har med seg fra utlandet er losset såfremt dette skjer innen en uke etter han har losset. Dette er kabotasje. Det er de tre oppdragene som har blitt tolket ulikt.

De danske reglene sier at sjåførene enten kan ha flere lossesteder og ett lastested, eller flere lastesteder og ett lossested på samme oppdrag.

Mens de norsk reglene sier man kan ha både mange lastesteder og mange losseseteder på et oppdrag (en tur). Det er klart dette blir mer.

Hvorfor har ikke vi i Norge gjort det samme som Danskene. Nok et eksempel på at vi ikke bruker handlingsrommet som er. Hvorfor skal EU landet Danmark ha strenger regler om kabotasje enn EØS landet Norge. 

Kabotasje er et alvorlig problem selv om det reduseres når tariffavtalene allmenngjøres, men det vil uansett være der på grunn av problemer med kontrolltiltak.

Kontrollen med utenlandske sjåfører er for dårlig

Kontrolltiltakene ovenfor utenlandsk transportnæring er i dag for dårlig. Det skulle vært krav til glattkjøringskurs, mange sjåfører kommer hit, dårlig skodd for norske vinterveier og fjelloverganger. Det skulle vært  krav ril strengere grensekontroll, og mer overvåking.  Kontrollen er alt for slakk, Transportbransjen har ropt opp om dette i mange år.

Og så må det stilles strenger krav til oppdragsgiver. De må bli ansvarliggjort i forhold til hva materiell de leier inn hos sine transportører.

EU er i ferd med å ender reglene for transport i Europa.  I spørretimen 15. november sa statsråd Ketil Solvik-Olsen:

«Den mobilitetspakken som EU-kommisjonen har lagt fram forslag om, bekymrer meg på noen områder, fordi den legger opp til det som vi oppfatter som en liberalisering av kabotasje. Ja, lovlig kabotasje er for så vidt greit. Men hvis lovlig kabotasje utvides veldig mye, vil det undergrave konkurranseevnen i Norge».

Kanskje han kunne startet med å gjøre danske kabotasjeregler gjeldene i Norge