Idar Martin Herland

Vi vet mye om hvor mye menneskekroppen tåler. Men mange vil ikke vite det.