Det kommer mellom 2 og 3000 ordinære asylsøkere til Norge hvert år. Det kommer omlag 17.000 arbeidsinnvandrer fra EU og EØS, og omlag 8000 fra områder utenfor EU og EØS (Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at de vil åpne for flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EU EØS).  Totalt 25.000 arbeidsinnvandrere. Det er også lagt opp til at vi skal ta omlag 2000 kvoteflyktninger.  Bergen Arbeiderparti ønsker 5000. Heia Bergen.

Nordmenn bekymrer steg for å miste jobben og føler uttrygghet.

Folk bekymrer seg over innvandringen til Norge. Det er først og fremst to grunner til det. Det ene er at de tar jobber som ellers nordmenn ville hatt, den andre er at de føler uttrygghet.
Det er på disse to områdene Arbeiderpartiet må styrke sin innvandringspolitikk.
På ingen av disse områdene må vi konkurrerer med Frp. Det er de som er hovedfienden. Arbeiderpartiet kan aldri begynne å dra innvandringskortet når det butter imot på meningsmålingene slik Frp gjør. Arbeiderpartiet bygger på solidaritet og den går lenger enn til landegrensene. Det gjør den ikke i Frp.
I motsetning til flere av de andre partiene kan vi stå for en helhetlig innvandringspolitikk. Vi kan stå for rettferdighet og solidaritet i asylpolitikken opp mot Frp. Og vi kan stå for internasjonal solidaritet opp mot partier som SV, Rødt og Senterpartiet i når det gjelder arbeidsinnvandring.

Arbeidsinnvandringen og Arbeiderpartiet

Arbeidsinnvandring mener jeg er helt greit så lenge det skjer til de samme lønns- og arbeidsvilkår som for oss. Det er med på å løfte standarden i de landene arbeidsinnvandrerne  kommer fra, og på sikt reduseres mulighetene for å dumpe lønns- og arbeidsvilkår. At arbeidere sloss på tvers av landegrensene for å få opp standarden er svært positivt.  Arbeidsinnvandring har vi alltid hatt. Lenge før EØS avtalen. Det var arbeidsinnvandrer som bygde ut Nordsjøen for oss. På Grand Hotell i Oslo var det folk fra 21 nasjonaliteter så tidlig som i 1967.
Men klarer ikke vi å presse opp lønna til dem som kommer hit til samme nivå som vi har her, undergraves denne muligheten. Dessverre er det ikke like lønns og arbeidsvilkår idag.  Dette skyldes i stor grad at de regelverkene vi lager ikke etterleves. At myndigheten ikke sørger for kontroll og straffetiltak, at det finnes smutthull, og at det er alt for mange arbeidsgivere som ønsker å berike seg på at folk jobber billig for dem.
Dette må være punkt 1 i Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Ingen skal få komme hit for å utføre jobber til lavere lønns- og arbeidsvilkår og standarder enn det vi har. Vi må komme useriøsiteten i arbeidslivet til livs.
Bli med i gruppen Ja til EØS. Eller gå inn på Facebook og finn gruppen der. 

Inntegreringspolitikken og Arbeiderpartiet

Vi må også være opptatt av trygghet. Trygghet betyr god integreringspolitikk. Og god integreringspolitikk bygges ikke gjennom straffetiltak  og debatter om hjemsendelser og konkurranse med Frp om hå ha den dårligste innvandringspolitikken.  God integreringspolitkk bygger på det Arbeiderpartiet gikk til valg på «Alle skal med». Dette bør være den viktigste jobben til det nye migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet. Finne frem til de områdene som er viktigst å få gjort noe med for å få den beste integreringspolitikken. Få fokus på det.
Debatten om asylpolitikken er selvsagt viktig. Men i forhold til hvor mange vi skal være i Norge og hvor mange utlendinger som kommer hit,  er diskusjonen om 2-3000 ordinære asylsøkere en avsporing. .
Det viktigste er heller ikke å starte diskusjoner om leirer i Afrika som et colombi egg.   Det kan hender vi klarer å tiltrekke oss noen Frp ere om vi fremstiller regjeringens asylpolitikk som for lite streng, men for mange som er medlemmer i Arbeiderpartiet oppleves det som å bli invitert ut på en vei som vi overhode ikke føler oss hjemme på. I en situasjon der vi trenger entusiastiske medlemmer mer en noen gang er dette lite lurt. Det er jo her vi distanserer oss fra ytterste høyre.
Eller begynne å snakke om lykkejegere som noe negativt. Det er helt legitimt å være lykkejegere. Ønske seg et bedre liv for seg og sine. Så får de forholde seg til reglene våre når de kommer, men å bli negativt stemplet fordi de er lykkejegere er feil.Nesten 800.000 nordmenn utvandret til USA. Dette var lykkejegere som det amerikanske samfunnet tok imot, og  tildelte jord slik at de kunne brødfø seg selv fra dag en. 600 mål hadde de krav på. Til sammenligning er et gjennomsnittlig gårdsbruk i Norge på 235 mål.

Innvandringsregneskap.

Og til de som bekymrer seg for innvandringsregnskapene. 730.000 nordmenn har innvandret til Norge.  SSB sine innvandringsforskere sier hver innvandrer i løpet av livet koster 4,1 millioner kroner på de offentlige budsjetter. Dette skulle da tilsi at innvandringen har gjort oss 3000 milliarder kroner fattigere.
Innvandrere starter automatisk med at de tildeles sin del av oljefondet. Det blir umiddelbart et tap for alle oss andre på 1,4 millioner kroner, så kan vi fortsett å regne på det vi taper til vi kommer opp i 4,1 millioner. Vi er verdens rikeste land, hadde vi ikke hatt innvandring hadde vi vært verdens dobbelt så rike land ut fra denne denne logikken. Er det noen som tror på slikt tøv. Hadde de 730.000 innvandrerne lagt ned arbeidet bare for en dag så skulle vi sett hvor rike vi var.