Vi sosialdemokrater tror på et gjensidig ansvar for hverandre, også i land langt borte.