Vestlandet må ikke bli til «nye Andøya»

Ta nå et skikkelig standpunkt, Jonas Gahr Støre, og si et endelig nei til olje i nord sier Dagsavisen på lederplass. Det gis mange råd i disse dager om hva Arbeiderpartiet bør gjøre for å komme sterkere tilbake ved senere valg. Dette er et av de dårligste.

Folk lar ikke miljøpolitikken styre partivalget

De advarer mot å gå videre med oljespagaten som de kaller oljekompromisset, og heller si rett ut at vi skal være mot oljeboring i Lofoten, Vesterårlen og Senja. Jeg tror den retningen de anbefaler betyr ytterligere fall. På ingen områder har Arbeiderpartiet større troverdighet enn innen arbeidslivspolitikken.

Det er når vi mister troverdighet her vi sliter. De som gjør sitt partivalg ut fra klimahensyn er en svært liten gruppe, selv om den merkes i media. De aller fleste av disse velgerne har vi  i partiene Rødt, SV, Venstre og Mdg. Samlet sett fikk disse partiene 16 prosent. Si at halvparten av de som stemmer på dem,  stemmer på dem på grunn av klimapolitikken. Da er det en gruppe på 8 prosent. Jeg tror dette er et høyt anslag, men likevel et svært lite tall i valgsammenheng.

Arbeid er det viktigste i et menneskes liv

Å kaste seg inn i jakten på disse og si nei til alle velgerne som er om er opptatt av arbeid, olje og industri vil være det sikre nederlag. Jeg mener arbeid er det viktigste i et menneskes liv.  Det partiet som klarer å opprettholde troverdigheten på dette område vil alltid forbli det største partiet.

Jeg var mye ute og møtte folk i valgkampen, på stand, på arbeidsplassbesøk, på husbesøk. Det er ingen partier som bør ha så stor tillit i arbeidslivspolitikken, men likevel var en av gjengangerne frykten for at samarbeidet med MDG skule blitt for tett, og at det skulle gå ut over arbeidsplassene. Vi må kunne si at olje- og gassvirksomheten er den viktigste næring i Norge og det vil den forbli i minst 50 år fremover. Vi kan heller ikke gå rundt å si at vi ikke kommer til å fremme forslaget vårt om konsekvensutredning i Lofoten. Det bør vi gjøre fortere en svint etter valget, og ikke sitte oss til å vente på et forslag fra regjeringen som aldri vil komme.

Sosialdemokratiske partier har mistet troverdighet på grunn av arbeidsledigheten.

Mange sosialdemokratiske partier har mistet troverdigheten sin rundt om i verden de senere årene. Etter min mening er det fordi de har mistet troverdighet i sysselsettingspolitikken. Jobb, lønns- og arbeidsvilkår er viktig.

Vi må ikke gjøre hele kysten vår til et nytt «Andøya» som er et svært godt bevis på hvor opptatt folk er av jobbene sine.

Kjelde: Oljestopp nå, Ap – Nye Meninger