Hvorfor ber Bergens Tidende folk om å stemme på et parti som vil avvikle oljevirksomheten og hvorfor tåler media ikke kritikk.

I gårsdagens utgave av Klassekampen sto det en artikkel om medias rolle i forbindelse med valgkampen. Noen partier hadde aviser som støttet dem, de fleste ikke.

Tidligere da vi hadde det klare skille mellom borgerlige aviser og sosialdemokratiske aviser var det selvfølgelig at avisene støttet sine politiske partier, men etter dette skille ble fjernet har det vært skjeldnere å se.

I år er det flere aviser som igjen anbefaler/rådgir i partivalg. Det er ikke de store overraskelsene i de anbefalingene avisene gir, men likevel er jeg skremt over at to store og viktige aviser som Dagens næringsliv og Bergens Tidende anbefaler Venstre.

Bergens Tidende anbefaler folk å stemme på parti som skal avvikle oljevirksomheten

At Bergens Tidende som er den største avisen på Vestlandet anbefaler folk å stemme Venstre som går til valg på å avvikle oljeindustrien er skremmende. Partiet vil tilbakekalle 24 runde, avvikle letefradraget og deretter vil de strupe de feltene som er i produksjon med CO2 avgifter slik at de må stenge ned lenge før forventet levetid. Og dette partiet ber Bergens Tidende folk stemme på.

I tillegg jobber Venstre aktivt for tiltak som vil øke strømprisen og føre til avvikling av den elektrokjemiske industrien. Bergens Tidende sitt nedslagsområde er Hordaland og Sogn- og Fjordane – det nye Vestlandsfylket.  Dette fylket er det største olje- og gassfylket i Norge, det er det største fylket på elektrokjemisk industri, og det desidert største fylket på kraftproduksjon.

En regionavis burde ha støttet næringslivet i sin region og ikke et parti som vil avvikle det.

At man så skal sitte med en regionavis som i anbefaler leserne å stemme på et parti som vil avvikle og svekke de viktigste næringsgrenene i regionenolje- og gass og svekke grunnlaget for den elektrokjemiske industrien er skremmende.

Jeg har pendlet i mange år til Stavanger og fulgt Stavanger Aftenblad. Det er en regionavis av et helt annet kaliber. De følger sine viktigste næringer helt på tett hold. Og når de anbefaler partier,   velger de de to partiene som er mest næringsorientert – Høyre og Arbeiderpartiet.

En ting er at avisene anbefaler hva folk skal stemme på, en annen ting er at de opptrer som klarer aktører i vaglgampmen som

Media hevner seg

Dette er selvsagt farlig å si, for media er svært flinke til å hevne seg, og når det er no som utfordrer makten deres får en på pukkelen så det passer.

Etter valget tillot Torbjørn Jagland, Europarådets generalsekretær seg å pirke litt borti i medias rolle da han skrev dette på facebook profilen sin:

Det er et forhold ved valget som bekymrer meg fra et demokratisk utgangspunkt.  Nemlig alle sakene mot APs leder som plutselig dukket opp i valgkampen.  Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem. Media har en forpliktelse til å bringe en nyhet straks den kommer i deres hender, ikke vente til når det passer best.

Selvfølgelig er det deres oppgave, som de understreker, å ettergå en statsministerkandidat.  Men man har visst at Støre ville være statsministerkandidat i svært lang tid. Hadde man saker å konfrontere han med, burde dette blitt gjort med en gang.

Jeg arbeider,  som den øverste leder for alle institusjonene under Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, mye med mediespørsmål.  Angrep på mediefriheten fra myndigheter  er en av vår største bekymringer.  Men falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer bekymrer oss også veldig mye.

Del hvis dere tror det er nødvendig med søkelys på dette

Hele media  Norge med VG i spissen har kasteet seg over han. Han kalles en venstreorientert Trump og Vg spør om han er egnet til fortsatt å ha et slikt viktig verv.

Jeg syns debatten han tar opp er helt på sin plass. Mediafriheten er selvfølgelig viktig, men det er problemet med falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer også.  At han tørr skal han ha skryt for.  Mot har aldri Jagland aldri manglet.