Miljøbevegelsen koser seg, men to graders målet svinner hen.

Under tittelen «dette er fantasiteknologien som skal redde verden» skriver VG om utviklingen innen karbon fangst og lagring (CCS). Så langt er dette den eneste teknologien som kan sørger for at vi når to graders målet. All klimaekspertise i verden er enige i dette.

Miljømålene kan kun nås via Karbon, fangst og lagring (CCS)

Fornybar energi, atomkraft og redusert bruk av fossile brensel vil aldri være nok, til det går utviklingen for seint.  Og et forsøk på det vil skape så mye menneskelig motstand at vi aldri vil klare å få mobilisert mennesker til å gjennomføre tiltak som gir så enorm fattigdom og arbeidsløshet som det vil medføre.

Det går alt for sent i retningen av å få utviklet fangst og lagring som effektivt fjerner CO 2. Har knapt hørt et ord om fangst og lagring i valgkampen. Heller ikke fra de partia som kaller seg miljøparti. Jeg tror faktisk vi i Arbeiderpartiet er de eneste som har tatt opp dette. Dessverre er miljøbevegelsen fortsatt opptatt av å kose med selv og ta mot sponsorpenger fra de som har forretningsinteresser i å selge fornybar energi. Derfor vil de bygge ut elektrisitet, selge til utlandet og begrense fossile brensel selv om det ikke bidrar til bedre miljø. Dette tjener sponsorene deres på.

Utviklingen av CCS går for sakte og miljøbevegelsen prioriterer det ikke.

Dette har jeg snar skrevet om i 15 år, men vi beveger oss alt for sakte. Miljøbevegelsen tar ikke selve miljøkampen på alvor. Ingen tiltak er i nærtheten til å være så effektive i kampen mot utslipp som CCS. Vi har holdt på i 25 år siden Kyoto,  og lite har skjedd. Men fortsatt sitter miljøbevegelsen og jobber forå stoppe oljeutvinningen, elektrifisere sokkelen og gjennomføre tiltak som overhode ikke har noen virkning utover at de gir miljøbevegelsens medlemmer noe bedre samvittighet. De grønne partiene likeså. CCS er ikke så sexy som å stoppe oljeutvinningen, det er mer dramatikk og svung over det.

Problemet er at vi har gjort hele miljøkampen avhengig av at det skal lønne seg økonomiske å få ned klimautslippene. Og når alle tilta skal vurderes ut fra et slikt mål vil det gå sakte. Vi må tørre å si at skal vi klimamålene så vil vi måtte bruke penger på det og ikke få panikk om regninga blir litt høy slik som på Mongstad.

Fangst og lagring må til. Og det haster. Og når vi først kommer igang går vi et skritt videre og brukere teknologien til å fjerne all den CO2 en vi har sluppet ut i atmosfæren. CCS er den eneste teknologien som gir denne muligheten. Derfor er den så viktig.

Kjelde VG Dette er fantasi-teknologien som skal redde verden