Tariffoppgjør 2018 blir et generaloppgjør der hovedkravet er anstendighet.