Streikende arbeidere får full støtte

De 70 polske arbeiderne ved Norse Pruduction i Sund går til full streik etter at arbeidsgiveren, nektet dem tariffavtale. Retten til tariffavtale er en grunnleggende rett i et demokrati. Det er hovedpilaren i det som kalles den norske eller nordiske modellen. De ansatte skal ha rett til å velge tillitsvalgt som skal kunne opptre på vegne av dem overfor arbeidsgiveren. Kun useriøse arbeidsgivere nekter slikt. Dette er en useriøs arbeidsgiver.

Nordmenn og Polakker skal tjene det samme

De polske arbeiderne har gått på en såkalt allmengjort avtale. Den sikrer dem minstelønna, men svært lite ellers.  At de nå går til streik for å få det samme som andre er som en drøm. Lik lønn for likt arbeid morsk eller polsk. Tenk om alle utlendinger som kommer hit hadde gjort det samme.

Det useriøse arbeidsmarkedet

Vi ser i dag et useriøst arbeidsmarked utvikle seg. Folk ansettes fast i bemanningsbyrå, men har 0 lønn annet enn når bedriften har noe å sette deg til. Innleie som omgjøres til entreprise for å unngå likebehandlingsprinsippet, ulovlig innleie,  omgåelse av reglene for midlertidig ansettelse skjult under begrepet selvstendig næringsdrivende.

I min appelll understreket jeg at alt dette skal Arbeiderpartiet ordne opp i. Vi skal ikke ha et arbeidsmarked der ulikhetene og usikkerhetene bare blir større og større. Vårt mål er faste ansettelser i fulle stillinger. Alt annet må være avtalte unntak. Men ikke slik at arbeidsgiverne kan sette i gang på egen hånd.

Les hele saken på Fri Fagbevegelse Polske arbeidere streiker i Sund