Kampen om flere kabler fortsetter

Strømprisøkning og ny kabel til England kan kun unngås ved å stemme Arbeiderpartiet.

Dette er en pressemelding fra North Connect. Flere kabler til utlandet gir høyere strømpris her hjemme. Vi holder for tiden på med 2 kabler til England som er like store som denne. Arbeiderpartiet har sagt stopp. Vi vil ikke ha North Connect. Frp som har som mål å få opp strømprisen og har ministeren for området støtter den ne kabelen

NorthConnect har fått tillatelse til å bygge landanlegg i Skottland 
Kabelprosjektet NorthConnect nådde torsdag 27. august en viktig milepæl, da tillatelse for å bygge nødvendige landanlegg for tilknytning i Skottland ble gitt av Aberdeenshire Council.

NorthConnect planlegger en likestrømsforbindelse på 1400 MW mellom Simadalen i Norge og Peterhead i Skottland. Landanleggene som det nå er gitt tillatelse til å bygge er påkrevet for å koble likestrømsforbindelsen til strømnettet i Skottland. I Norge er det planlagt tilkobling til sentralnettet i Sima, som er et godt egnet tilknytningspunkt. Sima er et av de sterkeste punktene i det norske sentralnettet.
NorthConnect kan komme i drift i 2022.

– Denne tillatelsen fra Aberdeenshire Council er en viktig milepel i utviklingen av NorthConnect-prosjektet, og vi er meget tilfreds med tillatelsen fra skotske myndigheter. Prosjekt vil være gunstig for næringsliv, sysselsetting og forsyningssikkerhet i Norge og Skottland, og bidra til utvikling av mer fornybar energi som vil gi lavere klimagassutslipp, sier styreleder i NorthConnect, Odd Øygarden.

Han understreker at det er avgjørende at den norske regjeringen holder sitt løfte om å endre energiloven og fjerne eierbegrensningene på utenlandsforbindelser, som ble gitt i Sundvollen-erklæringen.

– Den nordiske overskuddssituasjonen kombinert med behovet for fleksibel kraft i omleggingen av Storbritannias kraftforsyning til et lavkarbonsystem, vil gjøre det nødvendig med flere utenlandsforbindelser fra Norge. NorthConnect-prosjektet har sterk støtte på britisk side, men en reversering av den norske energiloven er en forutsetning for å utvikle NorthConnect som planlagt, påpeker Øygarden.

Fakta om NorthConnect

1. NorthConnect er et Joint Venture som ble etablert i februar 2011, og partnerne er Vattenfall, Agder Energi, E-CO Energi og Lyse Produksjon.

2. Landingspunkter for kabel, omformerstasjonene og forbindelser til de nasjonale nett er i Simadalen, Eidfjord øst for Bergen i Norge og Peterhead i Skottland.

3. Valgte trasé er 650 km lang.

4. Kabelen vil få en kapasitet på 1400 MW