Dansk Frp har suverent flest faglærte og ufaglærte som kandidater til kommunevalget.

Har Arbeiderpartiet nok folk som har hatt «skit under neglene». Det er en debatt vi har hatt i svært mange år.  

Men det er ikke bare i Norge vi har den. Den har vi nok i det fleste land. Også i Danmark. Rune Stubaker, professor og valgforsker,  sier i forkant av det danske kommunevalget den 21 november,  at det store antal av ufaglærte og faglærte vil få betydning for hvor danskene krysser av på valgdagen.

Her ser vi en oversikt over partitilhørigheten etter utdannelse for de 9500 kandidatene til kommunevalget i Danmarks 98 kommuner. De to nederste rødfargene er ufaglærte og faglærte.  Og lengre utdannelse jo lenger opp på søylen man går.

Partitilhørighet etter utdannelse

Som vi ser er dette langt mer dramatisk enn det vi har i Norge. Nå har jeg ikke like godt oppdaterte tall fra Norge, så dette er en antagelse. Men iallfall i Danmark har det danske søsterpartiet til Frp (Dansk Folkeparti) hele 78 prosents oppslutning blant de ufaglærte og faglærte. Det partiet som skårer nest høyest er partiet Venstre med 53 prosent. Venstre er søsterpartiet til norske Høyre. Først på 3 plass kommer kommer Sosialdemokratene  med 49 prosent.

Det er grunn til å tro at dette kommer kommer til å gi utslag ved valget. Rune Stubager sier:

– Folk har tendens til å stemme på mennesker, som ligner dem selv. Men i hvilket omfang, tør jeg ikke spå om..

Forskningssjefen på Danmarks Media- og Journalisthøgskole, Roger Buch, mener det skyldes en klar strategi i Dansk Folkeparti om å tiltrekke seg både vælgere og politikere med med den baggrund.

Pia Kjærsgaard, tidligere leder for Dansk Folkeparti har engang sagt at:

Dansk Folkeparti skal være slik som Sosialdemokratene var i de gode gamle dager – et parti for alminnelige mennesker, ikke for middelklassen og akademikere. .

Buch mener også at mange af de øvrige partier har ignoreret den gruppen av mennesker som ikke har lange uddannelser.

Dette er ikke situasjonen i Norge, og vi har nok vært mer oppmerksomme på forholdet mellom den tradisjonelle arbeiderklassen (faglærte og ufaglærte) og Arbeiderpartiet. Det er helt avgjørende at Arbeiderpartiet har med seg folk med utdanning, men vi må ikke miste de tradisjonelle gruppene. Og så langt har vi ikke gjort det, selv med det dårlige Stortingsvalget. Men vi skal heller ikke komme dit.

Foran valget i Danmark er situasjonen den at Sosialdemokratene er største part med 26,3 prosent. Deretter kommer Dansk Folkeparti med 21,2 prosent og som nummer tre kommer Venstre med 19,5 prosent av stemmene.

Les hele saken i Fagbladet 3F: Kommunalvalg: Dansk Folkeparti har flest arbejdere på stemmesedlen