Jonas Gahr Støre og Kirsti Kolle Grøndahl

Arbeiderpartiets pensjonsomlegging gir høyest pensjon


Sigurd Hille har vært ute og kritisert Arbeiderpartiets forslag til pensjonsomlegging. Han presterer å si at pensjonistene taper på det.

I dag er hovedregelen slik at pensjonene reguleres 0,75 prosentpoeng mindre enn det lønnsmottakerne får. Får lønnsmottakerne 2,5 prosent i tillegg får pensjonistene 1,75 prosent i tillegg. Er prisstigningen 2 prosent får lønnsmottakerne 0,5 prosent i reallønnsvekst, mens pensjonistene får 0,25 prosent i reallønnsnedgang. Reallønn er lønnstillegg minus prisstigning.

Dette har ført til at pensjonistene i motsetning til lønnsmottakerne har fått reallønnsnedgang de siste årene i og med at regjeringen har holdt seg slavisk til denne modellen og ikke benyttet seg av mulighetene til å kompensere.

I Arbeiderpartiet har vi i vårt alternative system sagt at pensjonistene skal reguleres midt mellom lønnstillegg og prisstigning. Ser vi på eksempelet ovenfor vil lønnsmottakerne med arbeiderpartiets system få 0,5 prosent i tillegg. 2,5 prosent lønnsøkning fratrukket 2 prosent prisstigning.

Pensjonistene vil da få:

( 2,5 prosent i økning for lønnsmottakere ) + ( 2 prosent i prisstigning ) / 2= 2,25 prosent i tillegg,

Med dagens modell ville det blitt 1,75 prosent. Dette systemet gir alltid pensjonistene reallønnsstigning når lønnsmottakerne får det. Og dersom lønnsmottakerne skulle få reallønnsnedgang vil pensjonistene få mindre reallønnsnedgang.

Så sier de borgerlige partiene at om lønnsveksten blir høy og prisstigningen blir lav så oppstår det et tap i forhold til i dag. Og det er riktig. Når forskjellen mellom lønn og prisstigning er mer enn 1,5 prosent vil dagens system gi mer. Men hvor ofte skjer det. Regjeringen har som mål å styre etter et inflasjonsmål som gir en prisstigning på 2,5 prosent. Dersom lønnsmottakerne får mer enn 4 prosent kan det oppstå et tap.

En annen fordel med systemet er at pensjonistene alltid vil få reallønnsvekst når lønnsmottakerne får det. Og en mindre reallønnsnedgang enn lønnsmottakerne når de får nedgang.

Dagens pensjon for en vanlig pensjonist hadde vært bortunder 10.000 kroner høyere med Arbeiderpartiets modell de tre siste årene.

Det blir også hevdet fra Sigurd Hille at pensjonene har økt. Det stemmer for noen, men på langt nær for alle. Av de 70.000 enslig minstepensjonisten som de hevder å økt pensjon til med 4.000 kroner, gjelder dette bare de 55.000 som har opptjent pensjon i privat sektor. De 15.000 som har opptjent pensjon i offentlig sektor får det ikke på grunn av samordningsreglene. Det betyr at av 1. million pensjonister får 55.000 av dem en økning på 4.000 som er langt mindre enn det lønnstapet de har.

Så hevder Hille å ha kuttet skattene til pensjonistene også. Ja, selvsagt har noen av disse også fått litt av de «formidable» kuttene, men få så mye at de merker det. De som har de største pensjonene har fått noe. Minstepensjonene har skattefritak og får dermed ikke fått ett øre.