Pressens forsøk på å avsette nestlederen i Arbeiderpartiet gjennom utspill i media bringes inn for Norsk Presseforbund.

Tidligere BA-redaktør Olav Terje Bergo klager pressens dekning av varslingssakene mot Trond Giske inn for Norsk Presseforbund skriver Bergensavisen. Den gir grobunn for en hekseprosess, mener han.

Jeg mener også det er helt på sin plass å dra frem dette perspektivet. Det står Olav Terje Bergo. til ære å ta fatt i saken på denne måten.  Det må være lov i all heksejakten etter Trond Giske å ha noen prinsipper . Ære være de som prøver å løfte dem. Det er altfor mange som står og ser på at viktige prinsipper brytes uten å løfte en finger.

– Jeg har fulgt pressens behandling av varslingssaken mot Trond Giske med økende uro, skriver Bergo i klagen, som er oversendt Norsk Presseforbund torsdag.

– Hele punkt 1 i Vær varsom-plakaten om pressens samfunnsrolle settes på prøve, når nestlederen i et stort politisk parti blir forsøkt fjernet fra sitt tillitsverv gjennom utspill i nyhetsmediene. Jeg ber derfor Presseforbundet drøfte nyhetsmedienes behandling av saken og offentliggjøre sine vurderinger, skriver den tidligere mangeårige redaktøren i Bergensavisen. Bergo var også medlem av sentralstyret i AUF i perioden 1971–75.

Les resten av saken i Bergensavisen.