En god dag for Trond Giske. Hadia Tajik raser nedover.

Ingen er vel uenig i at kampanjen mot Giske har vært håndtert dårlig i Arbeiderpartiet. Til og med i gårsdagens møte opplever vi at det sitter folk i møte og kommuniserer rett ut til VG. Hvor er lekkasjen?

Hvorfor er ikke retningslinjene til Arbeiderpartiet fulgt?

Arbeiderpartiet har egne retningslinjer for å ta seg av slike saker.  I disse står det i klartekst:

Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om eventuelle saker om seksuelle overgrep er i strid med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta.

Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken. Den bør også sikres støttepersoner i organisasjonen.

Hvorfor har en ikke fulgt disse. Nå ser det ut til at det er involvert advokater både her og der,  og prosessen som er valgt videre høres ut til å være at Jonas Gahr Støre etter å ha hørt på alle parter,  skal avgjøre fremtiden for Trond Giske som nestleder. Det er vanskelig å forstå hva vurderingen skal gå på, om det er jus eller moral.  Fremgangsmåten kan umulig gi noen god løsning slik den er skissert.

Dagens løsning er en god løsning, også for Trond Giske.

Men om ingen vil anmelde saker som straffbare – seksuell trakassering – ,  er det en måte å vinne tid på. Giske vil i praksis ikke være nestleder fremover, samtidig som vi nærmer oss landsmøte til neste år måned for måned. Han er lovt at han skal få legge frem sin versjon, i praksis i god tid tid før landsmøte og vil ha god tid på å mobilisere for sitt syn.  Når landsmøte starter vil han i praksis fortsatt være den valgte nestlederen og han må kastes om han ikke skal fortsette. Ingen uten landsmøte har mandat til å avsette han mot hans egen vilje. Men han kan selvsagt frivillig be om å ikke få fungere slik han nå har gjort.

Dette er en god løsning. Og Trond Giske  skriver selv på Facebook.

En grundig behandling innebærer også at jeg får legge frem min versjon. Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere.

Landsmøte vil avgjøre partiledelsens videre skjebne og Trond Giske vil stå sterkt.

På landsmøte vil hele ledelsen få bestemt sin videre skjebne. Og dersom Trond Giske på det tidspunktet har klart å få frem sannhet slik som han ser den, er det gode muligheter for at han blir gjenvalgt. Han er den dyktigste Stortingspolitikeren Arbeiderpartiet har, han er den mest handlekraftige og en svært god retorikker. Dette må vi ikke glemme. Og han har beklaget oppførselen sin.

Så til den som har håndtert saken dårligst av alle,  Hadia Tajik. Da hun før jul, etter oppvaskmøte mellom Giske, Støre og Stenseng, gikk ut med et facebookinnlegg der hun skriver at nestlederkollega Trond Giske har oppført seg ubehagelig overfor noen kvinner, at saken er håndtert av Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, mens for hun var «varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist» Snakk om å henge ut andre.

Og i dagen sentralstyremøte, mot resten av partiledelsens ønske og uten Trond Giske tilstede, siterte hun fra varslernes saker for å få frem den ene siden, mens den som det gikk ut over ikke var til stede og fikk fremmet sitt syn. Nok en gang var hun illojal.

Så når valgene er gjort i 2019, så ser jeg ikke bort fra at Trond Giske fortsatt er nestleder, mens Hadia Tajik ikke er med lenger. Illojalitet er ingen god egenskap i en slik sammenheng.