Nå vil EU straffe Øst-Europa økonomisk for ikke å ta imot flyktninger. Og bra er det.

EU er igang med budsjettarbeidet for perioden fra 2021 til 2027. Det er mange forhold som det er uenighet om, men et av de områdene som er mest spennende er hvorvidt EU vil bruke kutt i overføringene til de gamle sosialiststaten fra øst som straffereaksjon for å ikke ta imot flyktninger, eller tilpasse seg EUs krav til demokrati og menneskerettigheter.

Det er en forpliktelse å følge felleskapets regler

Dette er ytterligere en måte å bygge et humant og demokratiske Europa på. Det skulle bre mangle at ikke alle land er med og tar sin skjerv av de utfordringene flykningekrisen representerer.

De landene som har sluttet seg til EU har forpliktet seg til å følge de standardene som ligger der.  De kan gjerne kjempe for endringer. Om de ikke ønsker rettigheter for homofile eller at det skal tas imot flyktninger så kan de gjerne stå opp å forfekte synspunktene sine, men de kan ikke ta seg tilrette og saboterer felleskapets regler og vedtak slik de gjør nå.

Ingen kan være med og bare høste fordeler.

Solidaritesprosjektet i EU har gjør at noen betaler inn mer til EU enn andre, mens andre land betaler inn mindre enn det de får i overføringer. I tillegg kommer den velstandsutviklingen medlemskapet gir i seg selv. Alle land , inklusiv Norge, har åpnet arbeidsmarkedene sine fra folk fra øvrige EØS land.  Dette kommer også sand som Polen til gode. Når de er i Norge skal de ha norsk lønn – det er et ufravikelig krav i EU. I Polen gir dette svært høy lønn som igjen blir investert i Polen. Dette er med å løfte levestandarden i Polen.

Men EU er ikke et prosjekt bare for dette. Det er et prosjekt for demokrati og menneskerettigheter. Land som Polen og Ungarn som nekter å bidra på slike essensielle områder må finne seg inn i å få redusert støtte når de ikke vil bidra til målsettingen med EU.

Ungarn er kanskje verstingen blant disse landene. Viktor Orban som som er avbildet ovenfor, er den lederen i Ungarn  som  står bak mye av flykningfiendeligheten i Ungarn,  vant på ny valget for 4 nye år. På europaplan er partiet hans med i sammenslutningen European People´s Party og er således søsterpartiet til Høyre og Kristelig Folkeparti. Kanskje Erna Solberg og Knut  Arild Hareide burde tatt en samtale med Viktor Orban