Macron – fransk president med jobb nummer en. Knekk fagbevegelsen!

Den franske presidenten Macron hadde kun 24 prosent oppslutning i de franske primærvalgene. I siste valgrunde hadde han imidlertid solid oppslutning, da svært mang ulike retninger samlet seg om han for å unngå at Le Pen sitt «langt til høyre parti» kom til makten. 

Fagbevegelsen i protest mot Macron

Macron har gjort en god figur på den internasjonale arena, og allerede kommet med utspill som har fått god omtale. Utspillende går på å bevege Europa framover gjennom mer makt til EU. i

På hjemmebane går det ikke så greit. Han er leder for et parti som spriker i alle retninger, og har allerede møtt stor motstand fra venstrekreftene og fagbevegelsen fordi hans første og viktigste oppgave skal redusere fagbevegelsens makt. Han har gått til frontalangrep på fagbevegelsen på flere områder. Og den 13 oktober sto deler av Frankrike stille da fagbevegelsen gikk til gatene for å protestere. Frankrike har aksjonsmuligheter som vi ikke har i Norge. Så dette ble sett på som fase en i kampen.

Vil svekke oppsigelsesvernet og øke mulighetene til å inngå «dritt avtaler»

Det første mener Macron at det må bli lettere å sparke folk ved at erstatningen for usaklig oppsigelse skal reduseres. Det sier seg selv at ingen fagbevegelse vil være vennlig innstilt til et slikt forslag.

Det andre er at han vil fjerne det som vi i Norge kaller ufravikelighetsprinsippet. Dette prinsippet fastslår at en lokal særavtale ikke lovlig kan opprettes om den kommer i strid med en overordnet tariffavtale. Dette er et viktig prinsipp som sikrer de store organisasjonene makt til å skape stabilitet i arbeidslivet. Hadde noen regjering forsøkt på å fjerne dette prinsippet i Norge,  kan jeg garantere det ville blitt generalstreik. Når de sentrale organsisasjonene sier at normal arbeidstid skal være 37,5 timer i uken,  så skal den være det. Ikke 30  eller 50 i henhold til lokale avtaler. Når avtalen sier lønnen skal være 250 kroner timen så skal den være det . ikke noe annet. Det samme dersom avtalen sier at den skal være minst 200 kroner timen, ja  så skal den være minst det.

Det vi har sett av utviklingen i Frankrike de senere årene er mye av det samme vi så i Storbritannia under Brexit, under valget i USA, nå under valget i Tyskland, og for så vidt også under valget i Norge. Folk frykter stor innvandring og at innvandrer kommer og skal ta jobbene våre.  Og i et samfunn med mange  arbeidsløse og mange innvandrer reageres det med å gå til Høyre. Jeg er stygt redd resepten til Macron virker stikk motsatt som han hevder. Ved å tillate mer sosial dumping og gjøre det lettere å sparke folk vil arbeidsledigheten øke, og det vil bli mer sosial dumping.

Macron står for det motsatte som Arbeiderpartiet. Er mer en slags venstremann.

Macron står i innenrikspolitikken for akkurat det motsatte som det Arbeiderpartiet gikk til valg på. Vi får håpe at han ikke lykkes og at fagbevegelsen er sterk nok til å stå imot. Det har den vist før. Fransk fagbevegelse er noe helt for seg selv. Med 8 prosent organisasjonsgrad fremstår den likevel som en av de sterkeste i Europa på grunn av den utstrakte bruken av allmenngjøring i landet.

Les denne: The Guardian om Macrons arbeidslivsreformer

Lest denne fra Dagsavisen: Jobbe for en Euro. Nei takk!