Prestasjonslønn reduserer produktiviteten. Høyrefilosofien taper igjen

Jeg har alltid hevdet at bonuser som har som mål å øke produksjonen virker mot sin hensikt. I hele min tid i arbeidslivet har det blitt innført mer og mer  bonus isteden for vanlig lønn. Lønn kalles i mange sammenhenger ikke lenger lønn, men belønning og lønnssystemer kalles belønningssystemer.

Bonuser kan gis for så mangt og har som mål å motivere til et eller annet.

Det mest normale er at bonusen skal få en person til å prestere bedre i jobbutførelsen sin.  Bonus for å få enkeltpersoner til å yte mer/bedre har jeg aldri hatt noen tro på. Slike bonuser skaper ofte negativ støy fordi folk går rundt og surmuler fordi de føler seg urettferdig behandlet. . Og når i tillegg selve bonusen virker negativt på ytelsene,  kan ikke jeg se at dette på noen måte har noe ved seg. Det beste er etter min mening mest mulig lik lønn for jobber som oppfattes tilnærmet like.

Når bekreftet også forskningen dette.

En har for eksempel målt effekten på av ilegge bot til foreldre som henter for sent i barnehagene. Forskingen viser at dobbelt så mange henter for sent i barnehager som praktiserer bøtelegging av foreldre som er for sene, sammenlignet de som henter barn i barnehager hvor det  ikke praktiserer bøtelegging.

Det samme har mann funnet ut gjelder for blodgiving. Ved å øke beløpet som gis ved blodgiving gikk antallet som ville gi blod ned.

Også ved innsamlinger har bonusen hatt samme effekt. De viser blant annet et annet eksperiment der forskerne undersøkte effekten av å gi belønning til bøssebærere i en ideell organisasjon. En gruppe bøssebærere ble lovet betaling som tilsvarte en prosent av det de samlet inn. En annen gruppe ble lovet ti prosent, mens den tredje gruppen bøssebærerne ikke fikk betalt.

Det viste seg at den gruppen som ikke fikk noe belønning, samlet inn mest penger av alle. Den gruppen som fikk 10 prosent samlet inn nest mest og den gruppen som fikk 1 prosent samlet inn minst. 

Det forskerne mener å ha funnet,  er at ved å introduserer penge bonuser for å motivere til innsats,  så fortrenger man annen motivasjon et menneske har. Slik forhold som idealisme, samfunnsplikt, ønske om å gjøre en god jobb etc. blir redusert.

Prestasjonslønn oppfattes urettferdig

Undersøkelsen går ikke direkte på arbeidslivet. Men min påstand har vært og er, at slik er det også i arbeidslivet. Motivasjon i form av penger erstatter på en dårlig måte motivasjon i form av idealisme. I tillegg vil motivasjon i penger også skape negativ motivasjon hos kollegaer som føler de ikke blir verdsatt og tenker som så at «ja da får de gjøre det de som har fått betalt for å gjøre det».

Det er jo selvsagt et fenomen også,  at det er milliardindustri å selge lønnssystemer, implementere lønnssystemer. skolere folk i lønnssystemer og gjennomføring av andre tiltak som følgere av implementering av et system.

Skryt og klapp på skulderen

Derimot har forskningen nå funnet at positiv oppmerksomhet som skyt og klapp på skulderen for gode prestasjoner gir gode resultater. Dette er jeg overbevist er riktig,

Les også denne fra forskning.no Bonuser virker ofte mot sin hensikt