Slik bidrar Listhaug og Jensen til framvekst av naziorganisasjoner som Nordisk Motstandsbevegelse.

For ikke så lenge siden så vi nazistene i den Nordiske Motstandsbevegelsen samle seg til demonstrasjon i Kristiansand. På nettsidene sine oppsummerer de det som en stor seier. I helgen som var, demonstrerte de i Gøteborg. Her ble de møtt med stor motstand, og sett utenfra må det ses på som en fiasko. Selv oppsummerer de det imidlertid som en stor seier. Det er ikke tvil om at nazismen er på frammarsj her i Norden.

Nazizmen er en høyreekstrem bevegelse

Nazismen er en høyreekstrem bevegelse med en politisk ideologi og verdensanskuelse som kjennes ved rasisme basert på forestillingen om «den ariske rases» overlegenhet og rett til å ekspandere, jødehat, førerprinsippet og anti-kommunisme.

I Norge har vi ikke etter krigen hatt noe spesielt aktivt nazistiske parti. Vi hadde noen grupperinger etter krigen som jobbet for å ta landssvikoppgjøret opp igjen. I 1975 ble Norsk Front dannet. Det regnes at Norsk Front hadde hadde 1400 medlemmer og 1400 sympatisører. Etter at en av aktivistene deres sprenget to bomber mot et første mai tog i 1979 ble det nedlagt.

Etterfølgeren, Nasjonalt Folkeparti, ble også kraftig redusert etter at flere av partilederne ble dømt til lange fengselsstraffer for sprengningsaksjoner, skadeverk og andre straffbare forhold i 1985. Nasjonalt Folkeparti ble oppløst i 1991. Vi hadde også drapet av Benjamin Hermannsen i 2001 som nynazister sto bak.

Nazismen på fremmarsj

Etter dette kan jeg ikke huske å ha sett noe til fenomenet før det nå dukket opp i Kristiansand ogi Gøteborg.

De holdingene nazistene gir uttrykk for er helt skremmende og menneskefiendtlige. Og det er ikke tvil om at de er på vei tilbake, slik vi også har sett i Europa og kanskje også i USA. .

I punkt 1 av programmet til den Nordiske Motstandsbevegelse står dette:

Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Både Nazistene og Frp spiller på frykten for at «muslimene kommer og tar oss»

Skremmende likt det som Frp sier om det samme. Til tross for at 97 prosent av den norske befolkningen ikke er muslimer, har det lykkes for både Frp og Nazistene til å nøre opp under frykten for at «muslimene kommer og tar oss».  Og begge grupperingene skårer på at dette inntrykket fester seg.

Det var inntrykket «muslimene kommer og tar oss» Sylvi Listhaug spilte på i hele valgkampen. Det var det hun spilte på da hun dro til bydelen Rinkeby i Stocholm med stor dramatikk og media på slep,  Hun fikk folk til å tro på at «muslimene kommer» og deretter til å tro på at det kun var hun og Frp som kunne gjøre noe med dette. Dette er velkjent agitasjon blant krigshissere verden over, og det er virkningsfullt.

Nazistene er mer direkte. De marsjerer i gatene, ser skremmende ut, går i konfrontasjon med politi og motdemonstranter, får god dekning i media. Og mange som ser det,  ser også på disse som patrioter som kjemper mot muslimene.

På denne måten fremmer både Frp og Nazistene det samme budskap om muslimer, men dramaturgien er ulik. Listhaug reiser til Rinkeby , Nordisk motstandsbevegelse til Gøteborg, men målsettingen er den samme.

Det skille som tidligere har vært mellom mellom ytre høyre og høyreekstremismen viskes bort. I hele min levetid har nazismen og overfallet mot Norge fra det nazistiske Tyskland stått for noe av det værste som landet vårt har opplevd. Det var ikke bare nazistenes overfall av et land og mennesker, men også et overfall av en kultur, et demokrati og en sivilisasjon.

Listhaug tilhengere på Facebook som unnskylder nazister.

Sylvi Listhaug har lånt bort navnet sitt til flere facebook grupper med folk som hyller henne. Og her er det mye graps.  Jeg tot en rask kikk på en av disse sidene som heter «Sylvi Listhaug som Statsminister for nasjonen Norge.» Plukket ut disse kommentarene til et innlegg av omlag 35.

.
1. Nazister kan være nyttige i vår kamp mot muslimer, som vil overta vårt land.

2. Bedre m nazister enn islamister i gatene

3. Enig

4. Man er selvfølgelig imot nazismen og nazister, men man spør seg uvilkårlig hvor mange voldtekter står disse for? Hvor mange mennesker har vært offer for blind uprovosert vold fra disse? Hvor mye koster disse samfunnet i kroner og øre? Hvor mange bilbranner og andre branner skyldes disse? Hvor mye av den svenske kulturen og tradisjonene har disse revet ned? Så kan man stille de samme spørsmålene om muslimer og Sverige og se om broderfolket har riktig fokus

5. Trur at sånn gjennomsnittlig regnet ut så trur jeg at nazi folka Kan oppføre seg mye bedre enn di hjerneløse utenlandske ungdommene som har tatt over Sverige sikkert noen som mener noe annet Men Klart nazi folka reagerer når folk går til angrep på di Skulle ryddet i gatene i Sverige Di nazi folka da hadde kanskje Sverige blitt mye mer normalt Folk skal ikke gå å være redde for at sånnt pakk skal gå å regjere i Sverige men sånn er det blitt Di skulle stoppet å tatt inn så mange utlendinger Håper Sverige har lært nå

6. Tror nok vi må ta på nye briller! Verden er ikke som før,.vi har fått nye utfordringer for vårt demokrati; ikke kommunisme eller nazisme, – men islamisme!!!

7. Der sa du det. Islamisme.

8. Det gikk alltid nazisympatisörer i Norske gater, för og etter krigen, og hva så. Alt har sin motpart Yan og Yin vekta to skåler for en ballanse.

9. De protesterer vel bare mot noe de mener er en trussel utenfra…..og ikke minst mot en vannvittig politikk i så måte:-(

10. Hvorfor settes så stort fokus på en håndfull «nynazister» som bruker sin ytringsfrihet, når vi snur ryggen til, og lukker øynene for en bevegelse som er mye større? En invasjon av en religion og kultur som hater oss og vårt levesett.. Bygging av moskeer, (terror-skoler), kvinneundertrykkelse, lemlesting av kjønn, æresdrap og tvangsekteskap.. Mennesker uten identifikasjon som går fritt i vårt samfunn, utviste som begår drap før de sendes ut…+++++

11. Vi har større utfordringer enn noen nynazister å ta tak i..

12. Æ e fan så enig i mange av kommentarene. Sier også bedre med nazister enn islamister.

13.Terrorstatistikken de siste år viser en vesentlig forskjell på disse gruppene.. Å ytre seg er ikke terror..

14. Islamister kjemper MOT landet de bor i, Nynazister kjemper FOR sitt fedreland..
Under ww2 så var det de norske HELTENE som kjempet mot nazismen for å beskytte fedrelandet…… Nå i dag blir de som kjemper for å beskytte fedrelandet kalt «nazister og rasister»??? Logisk forklaring etterlyses…..

Jeg mener Frp og Listhaug kom alt for lett unna i valgkampen. Det de holder på med er med å fremme hat. De tar ikke avstand fra all dritten som florer på sosiale media i deres navn. De nører tvert om opp under det og de bidrar til legitimering av grupperinger som Nordisk Motstandsbevegelse.