Samhandlingsskulen i Noreg gir auka evne til norsk teknologiutvikling, verdiskaping, sysselsetting og fordeling.