Rådet sa at inntil 2028 skal støtten gå til å bygge om rørlesgdsystemet sil at det er i stand til å frakte hydrogen fremfor tradisjonell gass. Slike rør skal også kunne frakte tradisjonell gass blandet med hydrogen frem met 2030

Fler land, mener forlaget ikke tilfredsstiller kravet til CO2 reduksjoner og siste ord i sakn er ikke sagt.

Kilde: EU countries agree to prolong funding for selected gas projects, with caveats – EURACTIV.com