Formuesskatten sikrer at de som har minst generelt sett kan betale mindre skatt, mens de som har mest betaler noe mer.

Formueskatten et spørsmål om retningen for landet vårt. Det er de svakeste som må betale for at de 4000 rikeste skal slippe unna.