Nydalens fabrikker (1890-tallet)

Velferds CV en til Høyre stygg før tusenårsskiftet: Slett ikke bedre etter!