Amerikanerne og Trump skaper en livsfarlig verden. Vi må skape vår egen sikkerhet i Europa.

Det må nå bli klart for de fleste at amerikanerne med Trump i spissen ikke lenger er med å sikrer vår trygghet. Snarere tvert imot,  de skaper enda mer uttrygghet. Mønsteret til Trump har vært klart lenge. Han har omtrent stengt USA  for innvandrere og flyktninger og sitter selv rimelig trygt for noen form for angrep. Når de nå trekker seg ut av atomavtalen med Iran, så er dette ytterligere et skritt som truer freden i Midt Østen og Nord Afrika. .

Alt startet med amerikanernes løgn i Irak

Nå er det 15 år siden amerikanerene satte ut en løgn om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Slik fikk de flere nasjoner med seg på å gå til krig mot Irak for å få avsatt regimet med Saddam Hussain i spissen. Deretter har de gått videre og vi har sett mange millioner mennesker som har måtte flykte, millioner av døde og sårede, utbommede land og byer, fremvekst at terrororganisasjoner og et Europa som er i ferd med å gå opp i limingen på grunn av en flykningekrise som vi overhode ikke har klart å takle. Den viktigste årsaken til dette er amerikanernes ønske om dominans. At det hele har vært bassert på løgn og bedrag spiller ingen rolle. Dette er helt uakseptabelt. Det finnes ikke et eneste argument som kan forsvare de ødeleggelsene vi har sett og delvis vært involvert i selv de senere årene.

Det er Europa som er innen rekkevidde av Irans raketter og ikke USA

Utenriksministeren i Luxembourg sier til  Der Spiegel at:

Mr. Trump should not destroy the nuclear deal. After all, its Europe that is within the range og Iranian missiles.

Det går ikke ann å legge vår sikkerhet i hendene til Donald Trump og hans ideer. Han gjennomfører alt vi fryktet, men ikke samtidig. Men det kommer. Og får han det ikke som han vil hos den ene, skiftes denne ut med den andre,  og da får han det som han vil likevel.

Høyst sannsynlig vil vi måtte slite med han 6 år til. Han kommer ikke til å gjøre noe som gjør han så lite valgbar i sin egen befolkning at han ikke kan gjenvelges.

Amerikanerne synes det er helt greit at USA trekker seg ut av avtalen med Iran. Når Trump sier han vil ha inn i avtalen at Iran ikke skal kunne bygge raketter som når USA,  så faller dette i god jord hos Amerikanerne.

De andre partene i avtalen vil beholde den.

Avtalen er inngått mellom seks parter. De 5 faste medlemmene i sikkerhetsrådet, USA, Kina, Frankrike og Storbritania, Tyskland, og USA,  samt Tyskland. Avtalen har også enstemmig tilslutning blant alle 15 medlemmene i sikkerhetsrådet.

Alle disse har gitt utrykk for at de ønsker å beholde avtalen. Og det er bra. Vår egen utenriksminister sier det samme.

Men det må også gjøres noe konkret. Avtalen kan ryke for dise landet også om USA trekker seg ut og setter iverk en boikott mot Iran. For det første vil et slikt tiltak få alvorlig konsekvenser for de mange vestlige bedrifter som er i Iran. De kan bli tvunget til å trekke seg ut. Deretter vil dette kunne føre til at Iran havner i en så vanskelig situasjon at de ikke ser noen annen utvei enn å  starter opp igjen sitt atomprogram. Derfor er det viktig at de landene som fortsatt er i avtalen etablerer et godt samarbeid med Iran – for her er det snakk om felles skjebne.

Det er nå viktig at vi Europeere gjør noe for vår egen sikkerhet uavhengig av amerikanerne.

Det er nå viktig at Europa står sammen og at vi gjør det vi kan for å få bedret forholdet til Russland. Vi har noen store utfordringer , som for eksempel Ukraina, men vi måtte kunne forhandle frem løsninger og mange har tatt til ordet for det.

Det er i Europa vi får alle konsekvensene av krigene i midtøsten. Vi rammest økonomisk, gjennom terrorangrep, flyktningeutfordringer som tvinger frem det verste i oss.

Vi er 510 millioner Europeere innen EØS. Vi kan ikke lenger la oss styre av USA på 326 millioner innbyggere med en tvilsom president i førersetet. Han har selv gravd seg ned i en bunkers med store gjerder omkring. Han har gått til handelskrig og varslet store tollmurer mot oss, han truer kontinuerlig med å reduserer bidragene til NATO. Mens han forlanger vi skal øke.

Det er Europa, Midt Østen og Nord Afrika som er slagmarken.  Det går ikke ann å stole på amerikanerne lenger. De bryr seg om makt, men ikke mennesker og det er ikke godt nok.

Nå må vi få slutt på krigen i Syria

Bli med i Facebookgruppen Ja til EØS